Puulan seutuopiston rehtorin virka

joulukuuta 21, 2018 at 12:41 ip.

Rehtorin virka julistetaan uudestaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten. Virka täytetään 1.2.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun asetuksen 986/89 2 §:n mukaan (ylempi korkeakoulututkinto, opettajan kelpoisuus, riittävä kokemus opettajan tehtävissä ja opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus).

Puulan seutuopisto toimii Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kuntien alueella. Ylläpitäjänä on Joutsan kunta.  Rehtori toimii seutuopistolautakunnan esittelijänä ja koordinoi kuntien välistä yhteistyötä vapaasta sivistystyöstä säädetyn koulutustehtävän toteuttamisessa. Opisto toteuttaa vuosittain vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tehtävää noin 10 000 opetustunnin verran. Rehtori johtaa vakituisesta henkilökunnasta (5 hlö) ja tuntiopettajista muodostuvaa 90 henkilön dynaamista työyhteisöä.

Toivomme hakijoilta hyvää vapaan sivistystyön tuntemusta, johtamistaitoa (henkilöstö- ja talousjohtaminen) sekä innokasta kehittämisotetta. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua kehittää opistoa yhteistoiminnallisesti henkilöstön, opiskelijoiden, yhdistysten ja elinkeinoelämän kanssa.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät ao. kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Virkasuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen valinnan vahvistamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Opiston toimintaan voit tutustua sivustollamme www.puulanseutuopisto.fi  

Aiemmat hakemukset huomioidaan valintaa tehdessä.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: OVTES
Työavain: 209069
Haku päättyy: 7.1.2019 klo 15.00
Ilmoitus jätetty: 21.12.2018
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Lisätietoa antaa: Mika Sirkka, vs. peruspalvelujohtaja (sivistys), puh. 040 533 5619,
Isto Liimatainen, seutuopistolautakunnan puheenjohtaja, puh. 050 347 2306,
Sakari Ainali, Puulan seutuopiston va. rehtori, puh. 040 653 3165

Tags: