Rakennustarkastajan virka

elokuuta 22, 2018 at 10:41 ap.

Joutsan kunnassa on haettavana

Rakennustarkastajan virka

1.2.2019 alkaen.  Valitun toivotaan aloittavan tehtävässä jo syksyllä 2018.

Rakennustarkastajan virkatehtävät sisältävät ensisijaisesti rakentamiseen liittyvien lupahakemusten käsittelyä, aloituskokousten ja katselmusten suorittamista, rakentamiseen liittyvien asioiden neuvontaa, poikkeamislupien valmistelua sekä muita rakennusvalvonnan tehtäviä. Rakennustarkastaja toimii myös lupa-asioissa teknisen lautakunnan esittelijänä. Tehtävänä on kokonaisvaltaisesti hoitaa valvontatoimintaa. Joutsassa on käytössä sähköinen lupajärjestelmä (lupapiste.fi).  Tehtävään kuuluu kunnan työsuojelupäällikön tehtävät.

Pätevyysvaatimuksena vastaavan rakennustarkastajan virkaan on MRA 4.3 § mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.

Arvostamme hakijassa kokemusta rakennusvalvontatyöstä, kunnallisesta päätöksenteosta, ja rakentamisen toimikentän kokonaisvaltaista tuntemusta sekä hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja että kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot TS:n mukaan. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Hakemukset kuntarekry.fi järjestelmän kautta (työavain 194491). Haku päättyy 14.9.2018 klo 15.00. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun tulee jättää lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Joutsa, 22.8.2018

Vs. tekninen johtaja

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan, viimeistään 1.2.2019
Palkkaus: KVTES
Työavain: 194491
Lisätietoa antaa: kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 65 435

Tags: