Risu- ja haravointijätteen vastaanotto muuttuu

huhtikuuta 24, 2019 at 7:42 ap.

Nykyisenkaltainen risu- ja haravointijätteen vastaanotto Joutsassa ja Leivonmäellä lopetetaan. Tähän saakka jätteet on voinut viedä haluaminaan aikoina Joutsassa jätevedenpuhdistamolle tai Leivonmäen entiselle kaatopaikalle. Jätteitä voi viedä 3.5.2019 saakka. Sen jälkeen käytäntö muuttuu siten, että risu- ja haravointijätettä voi toimittaa maksutta Lassila-Tikanojan Joutsan jäteasemalle viikoilla 19, 20 ja 21 perjantaina klo 8-12 ja lauantaina klo 9-13. Muuna aikana jätteitä otetaan vastaan jäteasemalla, mutta niiden vastaanotto maksaa 25 euroa kuutiolta. Samat toimintaperiaatteet tulevat voimaan myös Leivonmäellä. Leivonmäellä risu- ja puutarhajätteitä voi toimittaa Lohipolun levikkeelle. Toimituspäivät ja kellonajat ovat samat kuin Joutsassa. Syksyllä vastaava keräys järjestetään viikoilla 36, 37 ja 38.
Risu- ja haravointijätteet kerätään omiin kontteihinsa, joka kannattaa ottaa huomioon jo kuormia tehtäessä. Risujätettä ovat kaikki alle ranteen paksuiset puiden oksat ja rungot sekä orapihlajat ja muut pensasaidat. Haravointijätettä ovat puunlehtien, -neulasten ja nurmikon haravoinnista kertyvä jäte. Myös ruohovartiset kasvit, rikkaruohot juurineen ja puusta pudonneet hedelmät ja kävyt kuuluvat haravointijätteeseen. Haravointijätekuormassa ei saa olla risuja, puunkappaleita, kiviä, roskia eikä muutakaan jätettä. Haravointijätteessä voi olla jonkin verran multaa ja hiekkaa, mutta ei kiviä. Risu- ja puutarhajätteen vastaanotosta jätevedenpuhdistamolla ja Leivonmäen entisellä kaatopaikalla luovuttiin, koska jätteille ei ollut jatkokäyttöä. Lisäksi vapaa pääsy alueille aiheutti sen, että sinne vietiin jätteitä, jotka eivät sinne kuulu.

Tags: