Sosiaalityöntekijä

heinäkuuta 25, 2019 at 9:14 ap.

Haemme sosiaalityöntekijän viransijaista ajalle 12.08.2019 – 10.01.2020 nykyisen viransijaisemme siirtyessä meille vakinaiseen virkasuhteeseen. Toinen vakituinen sosiaalityöntekijämme palaa virkavapaalta töihin tammikuussa 2020, joten sijaisuus jatkuisi siihen saakka. Sopimuksen mukaan myös lyhyempi sijaisuus tai osa-aikatyö on mahdollinen.

Joutsassa on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ja yksi johtavan sosiaalityöntekijän virka. Kaikki virat on täytetty. Kaikki tekevät asiakastyötä ja kaikilla on voimassa olevat tehtävänkuvaukset. Työ on yhdistettyä sosiaalityötä, johon kuuluu lastensuojelu, sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut, aikuissosiaalityö ja täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä jonkin verran vammaispalvelulain mukaisia tehtäviä.

Kyseessä olevaan sijaisuuteen kuuluvat lisäksi Joutsan ja Luhangan koulukuraattorin tehtävät. Sosiaalityöntekijöiden lisäksi yksikössä työskentelee kaksi perhetyöntekijää ja kanslisti.

Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu sosiaalityön asiakasprosesseista: asiakkaan palvelutarpeen arviointi, palveluohjauksen koordinaatio, asiakassuunnitelmien laatiminen ja päätöksenteko lapsiperhepalveluiden sosiaalityössä, täydentävässä ja ehkäisevässä toimeentulotuessa ja aikuissosiaalityössä.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) § 3 mukainen pätevyys, eli ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Sijaisena voi toimia myös sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään sosiaalityön aineopinnot ja pakolliset sosiaalityön harjoittelujaksot.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi on valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 08.08.2019 klo 12.00 mennessä. Hakuaikaa on jatkettu ja aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon. Postitse lähetetyt hakemukset, joiden liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan osoitteella: Joutsan kunta, Kirjaamo, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä ”Sosiaalityöntekijän sijaisuus”.

Työ alkaa: 12.8.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain: 244369
Lisätietoa antaa: johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä puh.040 358 0009,
vs. sosiaalityöntekijä Heidi Pohjanpalo puh. 040 680 3112

Tags: