Sosiaalityöntekijän viransijaisuus

lokakuuta 03, 2018 at 12:54 ip.

Haemme sosiaalityöntekijän viransijaista ajalle 1.1. – 31.12.2019.

Sosiaalityöntekijän työ on yhdennettyä sosiaalityötä joka sisältää pääasiassa aikuissosiaalityötä ja lapsiperheiden sosiaalityötä. Työhön kuuluvat koulukuraattorin tehtävät.

Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu sosiaalityön asiakasprosesseista; asiakkaan palvelutarpeen arviointi,
palveluohjauksen koordinaatio, asiakassuunnitelmien laatiminen, asiakkaita koskeva päätöksenteko ja päätösten valmistelu.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) § 3 mukainen pätevyys; ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Sijaisena voi toimia myös sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään sosiaalityön aineopinnot ja pakolliset sosiaalityön harjoittelujaksot.

Palkkaus on KVTES mukainen. Koeaika 4 kuukautta. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterinote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi). Työssä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi  

Paperiset hakemukset, minkä liitteenä on CV ja todistusjäljennökset toimitetaan 2.11.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, Perusturvalautakunta, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Sosiaalityöntekijän sijaisuus".

Työ alkaa: 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES mukainen
Työavain: 199167

Lisätietoja tehtävästä antavat johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, p. 040 358 0009 tai vs. peruspalvelujohtaja Terhi Kallio (sosiaalitoimi), p. 040 358 8160. 

Tags: