Tiedote Joutsan SoTe ‐keskuksen hankesuunnittelun valmistumisesta

maaliskuuta 02, 2018 at 2:04 ip.

Joutsan kunnan SoTe -keskuksen hankesuunnittelutyöryhmä tiedottaa seuraavaa hankesuunnittelun valmistumisesta.

Kunnanhallituksen 6.11.2017 pidetyssä kokouksessa nimetty hankesuunnittelutyöryhmä on saattanut valmiiksi uuden SoTe-keskuksen hankesuunnitteluraportin, joka valmistui sovitussa aikataulussa helmikuun 2018 loppuun mennessä. Hankesuunnitteluraportti käsitellään teknisen lautakunnan seuraavassa kokouksessa 8.3.2018.

Hankesuunnittelun perusteella uusi SoTe-keskus on esitetty toteutettavaksi vanhan terveyskeskusrakennuksen ja palvelukeskus Jousen rakennuksen väliselle alueelle. Rakentamalla vanhojen kiinteistöjen alueelle saadaan kaikkien kiinteistöjen yhteistoimintaa kehitettyä kunnan palvelurakennekuvauksen mukaisesti. Näin Myllytien varteen muodostuu nykyaikainen SoTe -kampus, jolta kuntalaiset löytävät jatkossa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut.

Varsinaiseen SoTe-keskuksen uudisrakennukseen sijoittuvat poliklinikkapalvelut, röntgen- ja laboratoriopalvelut, fysioterapian vastaanotot sekä kuntouttavan sairaanhoidon lähipalveluyksikkö. Rakennuksesta on hankesuunnittelun yhteydessä muodostettu alustavat tilakaaviot, jotka julkaistaan kunnan verkkosivuilla, kun tekninen lautakunta on ensin käsitellyt asian kokouksessaan. Keskukseen sijoitettavia palveluita rajaa hankkeelle asetettu budjetti, jonka puitteissa toimintoja ja tiloja on kehitetty.

Hankkeen ohessa on selvitetty perhekeskuspalveluiden (sosiaalitoimisto, aikuisneuvola ja lastenneuvola), Työterveys Aallon sekä suunterveydenhuollon sijoittelua. Nämä toiminnot on tavoitteena toteuttaa samalle kiinteistölle, mahdollisesti vanhoja tiloja korjaamalla ja muuttamalla. Selvitystyö on vasta käynnistetty ja muun muassa palvelutyöryhmät muodostavat palvelukuvauksia, jotka ohjaavat myöhemmin tilojen toteuttamista.
SoTe -keskuksen hankkeen jatkumisesta tiedotetaan tarkemmin, kun päätökset jatkosta on tehty lautakunnassa, hallituksessa sekä valtuustossa. Hankesuunnittelutyöryhmä päättää toimintansa. Mahdollisen ohjausryhmän muodostamisesta päätetään myöhemmin erikseen.

Perhekeskuksen, suunterveydenhuollon ja muiden toimintojen selvityksiä jatketaan, kun palvelukuvaukset ovat ajantasalla.


Lisätietoja hankesuunnittelusta antavat työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri.


Puheenjohtaja Harri Nissinen sähköposti harri.nissinen@joutsa.fi
Sihteeri Veli-Matti Hokkanen sähköposti veli-matti.hokkanen@brado.fi


Jyväskylässä 2. maaliskuuta 2018
Työryhmän puolesta
Veli-Matti Hokkanen sihteeri

Tags: