Tiedote Joutsan yhtenäiskoulun D-rakennuksen sisäilmatilanteesta

heinäkuuta 25, 2017 at 9:58 ap.

Kunnan sisäilmatyöryhmän puolesta tiedotamme seuraavaa Joutsan yhtenäiskoulun D-rakennuksessa vuoden 2017 aikana tehdyistä toimenpiteistä.

Joutsan kunnan sisäilmatyöryhmä otti yhtenäiskoulun D-rakennuksen käsittelyynsä viime talvena, kun oppilaiden vanhemmilta oli tullut yhteydenottoja, joissa oli ilmaistu epäilys rakennuksen sisäilmahaitasta. Sisäilmatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran helmikuun alussa ja päätti tuolloin teettää sekä opiskelijoille että henkilökunnalle sisäilmastokyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää mahdollisen oireilun syytä sekä laajuutta. Samanaikaisesti Pohjolan Kiinteistökartoitus Oy suoritti koululla kiinteistökierroksen, jolla kartoitettiin mahdollisia sisäilmaan heikentävästi vaikuttavia tekijöitä.

Kyselyiden toteuttamisesta vastasi oppilasterveydenhuolto sekä Aalto Työterveys. Kyselytulokset sekä tutkimusraportti saatiin sisäilmatyöryhmän käsittelyyn maaliskuun loppupuolella. Saatujen tulosten perusteella koulun käyttäjillä ei ole tavanomaista enempää oireilua, jotka viittaisivat kiinteistön sisäilmaongelmaan. Pääasiallisesti oireilu viittasi kiinteistön ilmanvaihdon puutteisiin, johon päätettiin tehdä selvitystä tarkemmin. Lisäksi kiinteistön riskikartoituksessa oli havaittu muutamia tiivistystä vaativia eri tilojen välisiä läpivientejä, joiden kunnostaminen päätettiin tehdä kesäaikana.

Kunnan vuosikumppani Etteplan Design Center Oy suoritti kohteella kesäkuun alussa koulujen loputtua selvityksiä, joissa kävi ilmi, että ilmanvaihdon automaatio oli rikki ja ilmanvaihdon ilmamäärät olivat tästä johtuen alhaisemmat kuin niiden kuuluisi olla. Korjauksiin on jo ryhdytty ja rikkoutuneiden automaatio-osien korvaavien osien tilaukset on tehty.

Rakenteissa olleiden läpivientien tiivistyspuutteiden korjaamiseksi kunta pyysi muutamalta toimijalta tarjouksen korjauksista. Korjaustyötä suorittamaan valittiin Rakennus Auvinen Oy. Korjaustöiden käynnistyttyä kesällä koululla todettiin alakattojen yläpuolella olevan huomattavasti enemmän läpivientejä avoinna kuin aluksi oli arvioitu. Merkittävimmät puutteet rakenteellisesti olivat täysin avoinna olleet eri palo-osastojen väliset rakenneläpiviennit, jotka otettiin tärkeimmäksi prioriteetiksi nyt tehtävissä korjauksissa.

Lisäksi kesän aikana poistettiin vaurioituneita mineraalivillaeristeitä ilmanvaihdon kanavien päältä sekä käsiteltiin paljaalla mineraalivillapinnalla olleet osat maalamalla, jotta niistä ei pääse irtoamaan kuituja sisäilmaan.

Korjaustyöt ovat vielä osin käynnissä muun muassa pölynsidontamaalauksien osalta, mutta kohteella aloitetaan jo valmiiden tilojen osalta siivoukset, joissa poistetaan loputkin pölyt alakattojen yläpuolisesta välitilasta ja siivotaan luokkatiloista remontin jäljet. Työt valmistuvat koulun aloitukseen mennessä myös siivouksien osalta. Siivouksen laatu tarkastetaan tiloissa ulkopuolisen tarkastajan toimesta.

Nyt tehtyjen korjausten yhteydessä on tarkastettu rakennuksen yläpohjan rakenteita ja Pohjolan Kiinteistökartoitus Oy on kesän aikana erikseen suorittanut yläpohjarakenteiden kosteuskartoituksen. Näissä tarkastuksissa ja mittauksissa ei ole havaittu poikkeavia jälkiä tai mitään kosteusvaurioihin viittaavaa.

Sisäilmatyöryhmän tietoon on tullut, että koulurakennuksessa on kerrottu olleen vesikattovuotoja, mutta tällaisista kosteusvaurioista ei ole löydetty mitään viitteitä.

Lisäksi sisäilmatyöryhmän tietoon on tullut epäilyjä, että ilmanvaihdon kanavien ulkopuolella eristeenä olleista mineraalivillaeristeistä olisi päässyt ilmanvaihtokanavistoon kuituja. Sisäilmatyöryhmä haluaa oikaista tämän virheellisen tiedon. Kuten edellä kerrottiin, puutteellisesti asennettuja ja rikkoutuneita eristeitä on poistettu kanavien päältä ja paikattu tarvittavilta osin. Näistä eristeistä on voinut irrota kuituja huonetilan sisäilmaan, mutta ilmanvaihdon kanavien sisään kuidut eivät ole päässeet, eivätkä siis leviämään laajemmalle alueelle sitä kautta.

Korjauksien jälkeen sisäilmatyöryhmä pitää tiedotustilaisuuden käyttäjille ja jakaa tiedotteen koulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Samaten syksyllä päätetään tarvittavista seurantatoimenpiteistä, joilla tarkastellaan kohteen toimivuutta korjauksien jälkeen.

Sisäilmatyöryhmän puolesta

Joutsassa 25. heinäkuuta 2017

Jari Lämsä
tekninen johtaja

Tags: