Tiedote Joutsan yhtenäiskoulun D-rakennuksen toimenpiteistä

syyskuuta 12, 2017 at 11:34 ap.

Tiedotamme Joutsan kunnan sisäilmatyöryhmän puolesta yhtenäiskoulun D-rakennuksessa 
(vanha lukio) tämän syksyn tulevista toimenpiteistä.

Kesäaikana saatiin tiivistettyä kaikki keväällä havaitut epätiiveyskohdat luokkahuoneista ja
henkilökunnan tiloista. Syksyllä kelin viilennyttyä suoritetaan rakennuksen yläpohjassa tarkempi
tarkastuskierros, jonka yhteydessä havaitut puutteet vielä kunnostetaan. Yläpohjassa ei ole
havaittu vesivuotoja kesän tarkastuksissa. Korjaukset ovat rakennusjätteen poistamista ja vanhojen
hormien paikkauksia. 

Kesällä havaitut ilmanvaihdon toimintahäiriöön johtaneet vialliset laitteet on uusittu ja ilmanvaihto-
järjestelmän viritys ja säätö tapahtuvat viikoilla 37 - 38. Etteplan Design Center Oy suorittaa kohteella
yhdessä LK Automaatio Oy:n kanssa järjestelmän tarkastuksen. Korjaukset havaittuihin puutteisiin
suoritetaan automaation osalta tarkastuksen yhteydessä.

Syksyn säätö- ja tarkastustoimenpiteiden jälkeen koulun ilmanvaihto jää toimintaan automaation ohjaa-
mana ja kiinteistönhoidon valvomana.
Ilmastointikanavien kesälle 2018 suunniteltua puhdistusta on aikaistettu ja kanaviston nuohous, mittaus
ja säätö toteutetaan syyslomaviikolla 42/2017.

Tämän jälkeen järjestelmän ilmanvaihdon säädöt tarkastetaan vielä kertaalleen viikkojen 43 - 44 aikana,
jonka jälkeen ilmanvaihdon toimivuutta ryhdytään seuraamaan. Seuraava laajempi tarkastus on suunniteltu
tehtäväksi keväällä 2018. Tästä tiedotetaan tarkemmin lähempänä tätä ajankohtaa.

Mikäli käyttäjillä ilmenee sisäilmasta aiheutuneeksi epäiltyjä oireita kiinteistössä, pyydetään heitä ottamaan
yhteyttä työ- tai oppilasterveydenhuoltoon. Tällä tavoin oireilun syyt pystytään arvioimaan paremmin ja harkit-
semaan tarvittaessa jatkotoimenpiteitä koulurakennuksella.

Sisäilmatyöryhmän puolesta

Joutsassa 11. syyskuuta 2017
Jari Lämsä, tekninen johtaja, Joutsan kunta

 

 

Tags: