Tiedote SOTE-keskuksen rakennushankkeesta

toukokuuta 24, 2019 at 9:26 ap.

SoTe-keskuksen urakkakilpailutukset ovat viime metreillä ja tarjouslaskijoille on
annettu täsmennykset tarjouspyyntöihin. Tarjouksien jättö on 29. toukokuuta 2019
ja sen jälkeen tarjoajien kanssa käydään selonottotilaisuudet, jotta urakoitsijavalinnat
voidaan tehdä luottaen tarjouksien sisältöön.
Urakkaa ennen tontilla pitää tehdä kunnan vanhojen viemärien runkolinjojen siirrot,
jotta rakennustyöt pystytään aloittamaan heinäkuun alussa. Joutsan Vesihuolto Oy
teettää muutostyöt Maanrakennus Pertti Kärnä Oy:llä. Työt aloitetaan viikolla 22 /
2019 merkitsemällä kaapelireitit sekä rajaamalla urakointialueet.
Urakoitsija rajaa työalueet aidalla ja työmaa-alueelle kulkeminen on kielletty. Työmaan
takia pihan parkkipaikkoja poistuu käytöstä ja pysäköinti on siirrettävä Myllytien
toisella puolella olevalle hiekkakentälle, josta tulee myöhemmin kiinteistön
virallinen parkkipaikka. Alue on merkitty vihreällä jäljempänä olevaan asemapiirustuksen
otteeseen.
Oheiseen asemapiirustuksen otteeseen on merkitty punaisella alueet, joilla maanrakennus-
ja putkitöitä tullaan tekemään. Urakoitsija tiedottaa työmaan vaiheista
tarkemmin ja rajaa työmaa-aluetta aina sen mukaan, missä kaivuutöitä joudutaan
tekemään.
Urakoitsija järjestää kulkureitit terveyskeskukselle sekä palvelukeskus Jouselle siten,
että molempiin rakennuksiin pääsee kulkemaan jalan ja autolla. Liikennejärjestelyt
osoitetaan työmaalla erikseen. Työmaa
Urakoitsijan työnjohtajana toimii Pertti Kärnä, puh. 0400 344 447. Työmaahan liittyvissä
asioissa voitte olla yhteydessä suoraan työnjohtajaan.
Muista muutokseen liittyvistä asioista tiedottaa Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja
Teijo Mäkinen, puh. 040 196 3555 tai sähköpostitse teijo.makinen@joutsanvesihuolto.
fi

Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa haittaa.

Rakennustoimikunnan puolesta
Brado Oy
Veli-Matti Hokkanen
veli-matti.hokkanen@brado.fi

Joutsan_SoTe_-keskus_hanketiedote_11-2019.pdf

Tags: