Tiedote terveyskeskuksen A-rakennuksen purkutöiden alkamisesta

helmikuuta 12, 2018 at 8:30 ap.

Maanrakennus T. Mäkelä Oy aloittaa terveyskeskuksen A-rakennuksen purkutyöt maaliskuun alussa.

Joutsan kunnan tekninen toimi on kilpailuttanut A-rakennuksen kokonaan purkamisen urakan. 
Urakoitsijaksi on valittu Maanrakennus T. Mäkelä Oy,  joka suorittaa purkutyöt kohteella 
maanantaista 5. maaliskuuta 2018 alkaen.

Purkutöiden kesto on noin 2 - 3 kuukautta aloituksesta, jona aikana A-rakennus puretaan perustuksiaan
myöten ja tonttia maisemoidaan tarvittavilta osin purkamisen jälkeen. Purkutyö on osa valmistelua 
SoTe-keskuksen uudisrakennushankkeeseen liittyen. 

Maanrakennus T. Mäkelä Oy:n työnjohtajana ja yhteyshenkilönä toimii Teijo Mäkelä, puh. 0400 344 518.
Työmaalle nimetään vielä ennen töiden alkamista työnjohtaja, jonka yhteystiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Purkutyömaa tullaan aitaamaan ja aidatulle alueelle kulkeminen on ehdottomasti kielletty.

Työmaasta tulee muodostumaan käyttäjille sekä Jousessa että terveyskeskuksessa jossain määrin melu-
haittaa. Pölyhaittaa pyritään minimoimaan kaikin tavoin. Mikäli havaitsette pölyn leviämistä, olkaa välittö-
mästi yhteydessä valvojaan sekä työnjohtajaan. Kaikki erikoispurkutyöt, kuten asbestin ja muiden haitta-
aineiden purkaminen tehdään osastoituna ja alipaineistettuna, joten näistä vaiheista ei muodostu riskiä
käyttäjille tai ympäristölle.

Työmaan valvojana ja työturvallisuuskoordinaattorina toimii Joutsan kunnan puolesta Joni Tuononen
Brado Oy:stä. Tuonosen tavoitatte puhelimitse 050 525 7185 tai sähköpostilla joni.tuononen@brado.fi
Tuonosen varahenkilönä toimii Mika Mäkinen, puh. 050 337 2451, sähköp. mika.makinen@brado.fi

Pahoittelemme jo ennalta mahdollista meluhaittaa.

Vastaamme mielellämme Teitä askarruttaviin kysymyksiin.

Jyväskylässä helmikuun 12. päivänä 2018

Brado Oy

  

Tags: