Tiedote - Virastotalojen sisäilmaongelmat

helmikuuta 07, 2017 at 8:24 ap.

3.2.2017

Joutsan kunnan virastotaloissa Länsitie 5 ja 7 on ollut pitkään jatkunutta usean työntekijän oireilua.
Oireilun epäillään johtuvan tilojen sisäilmasta. Sisäilmaoireiden laatua ja laajuutta on jo selvitetty
erillisin tutkimuksin ja henkilöstökyselyin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että henkilöstön oireet ovat
lisääntyneet. Osassa tiloissa on ollut käytössä tilakohtaisia ilmanpuhdistuslaitteita.

Joutsan kunnan sisäilmatyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan tällä viikolla ja päätti moniammatillisen
projektiryhmän perustamisesta tilojen tarkempia tutkimuksia varten. Yhtä aikaa tämän päätöksen 
kanssa kunnan johtoryhmä on jo linjannut, että asiaan haetaan ratkaisua osalle henkilöstölle
osoitettavilla väistötiloilla.

Projektiryhmä, johon on kutsuttu kiinteistönhoidon, työterveyshuollon, ympäristöterveyshuollon, 
työsuojelun sekä henkilökunnan edustus kokoontuu kohteessa ja päättää jatkotoimista.

Rakenteissa on havaittavissa esimerkiksi kosteusvaurioon viittaavia vaurioita, mutta lisätutkimukset
ovat silti tarpeen kiinteistön jatkokäytön selvittämisessä. Rakennusten eri osissa on lisäksi tiedossa
putkistovaurioista peräisin olevia vesivahinkoja sekä sulamisvesien synnyttämiä vuotoja kattoraken-
teista. Näitä vaurioita on korjattu vain pienialaisesti vahinko kerrallaan.

Tilojen käyttörajoituksille ei tämän hetkisen tiedon valossa nähdä laajempaa tarvetta, mutta
eniten oireileville järjestetään väistötiloja.

Virastotalon saneerauksesta on jo laadittu hankesuunnitelmatasoinen suunnitelma, mutta eri tila-
vaihtoehtoja pohditaan vielä uudelleen koko kunnan kiinteistöstrategiassa, joka tulee päätöksen-
tekoon vielä tämän kevään aikana.

Sisäilmaongelmien selvitystyöhön tulee sisältymään ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemät 
tutkimukset,
joilla selvitetään sisäympäristöolosuhteita, rakenteiden rakennekosteuksia ja muita
mahdollisia sisäilman epäpuhtauksien lähteitä. Selvityksen tulokset palvelevat rakennusten jatko-
suunnitelmia. 

Toimenpiteillä pyritään siihen, että tilojen käyttäjien terveydelliset ja turvalliset olosuhteet varmis-
tetaan. Osan henkilöstön kohdalla väistötilalla haetaan helpotusta jo pitkään jatkuneisiin oireisiin,
joiden on epäilty johtuvan sisäilman epäpuhtauksista.

Tiedotuksesta huolehditaan aktiivisesti erityisesti tilankäyttäjät huomioiden.
 

Lisätietoja asiasta antavat:

Tekninen johtaja, työsuojelupäällikkö Jari Lämsä p. 0400 646 848
Ympäristöterveystarkastaja Jari Pihlajaniemi p. 014 266 2381
 

 

Tags: