Tiedote - Yhtenäiskoulun D-rakennuksen sisäilmaongelman epäily

helmikuuta 07, 2017 at 9:49 ap.

3.2.2017

Joutsan kunnan yhtenäiskoulun D-rakennuksen osassa tiloissa on saatujen oireilmoitusten
johdosta herännyt epäily oireiden aiheutuvan tilojen sisäilmasta.

Joutsan kunnan sisäilmatyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan tällä viikolla ja päätti moni-
ammatillisen projektiryhmän perustamisesta tilojen tarkempia tutkimuksia varten.

Projektiryhmä, johon on kutsuttu kiinteistönhoidon, koulu- ja työterveyshuollon, ympäristö-
terveyshuollon, työsuojelun sekä henkilökunnan edustus kokoontuu kohteessa ja päättää
jatkotoimista.

Rakenteissa ei ole päällepäin tai aistinvaraisesti havaittavissa esimerkiksi kosteusvaurioon
viittaavia vaurioita, joten lisätutkimukset ovat tarpeen. Tilojen käyttörajoituksille ei tämän
hetkisen tiedon valossa nähdä laajempaa tarvetta, mutta koulu voi tehdä yksittäisiä henki-
löitä koskevia opetustilojen vaihtoja tarvittaessa. 

Koulunmäellä jo pitempään vaivannut viemärin hajuongelma on myös ollut selvitysten kohteena.
Koska tämä ongelma ei ole poistunut, jatkamme verkoston kunnon selvittämistä edelleen.
Viemärin hajuongelmat liittyvät verkoston teknisiin ratkaisuihin.

Koulun sisäilman selvitystyöhön tulee sisältymään ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemät
tutkimukset,
joilla selvitetään sisäympäristöolosuhteita, rakenteiden rakennekosteuksia ja
muita mahdollisia sisäilman epäpuhtauksien lähteitä.

Henkilökunnalle ja oppilaille tullaan toteuttamaan oirekyselyt, joiden tarkoituksena on 
saada kokonaiskuva oireiden laajuudesta.

Toimenpiteillä pyritään siihen, että tilojen käyttäjien terveydelliset ja turvalliset olosuhteet 
varmistetaan kaikissa tilanteissa.

Tiedotuksesta huolehditaan aktiivisesti erityisesti tilankäyttäjät huomioiden.
 

Lisätietoja asiasta antavat:

Tekninen johtaja Jari Lämsä p. 0400 646 848
Ympäristöterveystarkastaja Jari Pihlajaniemi p. 014 266 2381 

 

Tags: