Toimitusjohtaja / Joutsan Vesihuolto Oy

joulukuuta 05, 2018 at 9:13 ap.

Joutsan Vesihuolto Oy on Joutsan kunnan enemmistöomisteinen osakeyhtiö, joka huolehtii alueellaan vedenjakelu- ja viemäröintipalveluista noin 4000 asukkaalle sekä palvelulaitoksille ja teollisuudelle.

Nykyisen toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle
Joutsan Vesihuolto Oy hakee

TOIMITUSJOHTAJAA

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön taloudesta yhdessä Joutsan Vesihuolto Oy:n hallituksen kanssa. Toimitusjohtaja vastaa myöskin vesijohtoverkostojen, vedenottamoiden ja jäteveden puhdistamon ylläpidosta, huolto- ja kunnossapitotoiminnan organisoinnista. Toimenkuvaan kuuluu myös teknistä asiakasneuvontaa ja liittymäsopimuksien tekoa. 

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa teknistä koulutusta esim. insinöörin (amk) tutkintoa tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa ja riittävää työkokemusta vesihuolto alalta sekä sujuvaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Odotamme valittavalta henkilöltä oma-aloitteisuutta ja asioita eteenpäin vievää työskentelyotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Työtehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Työ alkaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.02.2019.
Hakemuksessa tulee esittää palkkatoive.

Valitun on ennen työsopimuksen solmimista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Tehtävässä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee toimittaa 02.01.2019  klo 15.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi  

Työ alkaa: sopimuksen mukaan, viimeistään 15.2.2019
Palkkaus: palkkatoive
Työavain: 206808
Lisätietoa antaa: Toimitusjohtaja Tapio Kämppi puh. 0400-799038 tai tapio.kamppi@joutsa.fi ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Loipponen puh. 040-5062939, www.joutsanvesihuolto.fi 

Tags: