Valtatien 4 parantaminen välillä Oravakivensalmi - Angesselkä, Joutsa

tammikuuta 09, 2018 at 12:04 ip.

KUULUTUS

Liikennevirasto on 19.12.2017 pidentänyt päätöksellään 
nro LIVI 9025/04.01.01/2017tiesuunnitelman

Valtatien 4 parantaminen välillä Oravakivensalmi - Angesselkä, Joutsa

hyväksymispäätöksen voimassaolon määräaikaa neljällä vuodella vuoden 
2021 loppuun.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 
30 päivää 9.1. - 8.2.2018 Joutsan asiointipisteessä, osoitteessa Länsitie 5, 
Joutsa.

(maantielaki 103 § 1 mom.)

JOUTSAN KUNNANHALLITUS

 

Lisätietoja antaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta
Hannu Keralampi puh. 0295 024 689.

Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä voi tilata puhelimella
0295 024 681, Kirsten Holmstedt tai osoitteella: keski-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri, PL 250, 40101 
JYVÄSKYLÄ.

www.ely-keskus.fi/keski-suomi 

Tags: