Ennaltaehkäisevät palvelut

Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja (Vanhuspalvelulaki 2012/12 §)

Ennaltaehkäisevät terveystarkastukset

75-vuotiaat kuntalaiset kutsutaan terveystarkastukseen, jonka tavoitteena on edistää ikääntyneen henkilön hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä. Terveystarkastuksessa kartoitetaan asiakkaan terveydentila ja asuinympäristö. Tarkastuksessa ennakoidaan asiakkaan tulevaisuutta ja itsenäistä selviytymistä kotona. 

80-vuotiaille kuntalaisille tarjotaan hyvinvointia edistävä kotikäynti. Kotikäynnillä kartoitetaan asiakkaan toimintakyky ja asuinympäristön riskitekijät sekä annetaan ohjausta omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

Terveystarkastuksissa annetaan tietoa kunnassa olevista palveluista ja ikäihmisille kuuluvista etuuksista sekä kerrotaan toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten ravitsemuksesta, liikunnasta, tapaturmien ehkäisystä, kodin turvallisuudesta, muistiin vaikuttavista asioista ja lääkehoidon järjestämisestä.

Tukipalvelut:

Tukipalvelut ovat useasti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse vielä muuta kotihoidon palvelua. Lisäksi tukipalveluilla täydennetään asiakkaan säännöllisen kotihoidon antamia palveluja.

Ateriapalvelu

Ikääntyvät voivat käydä ruokailemassa Palvelukeskus Jousessa ja Huuponhovissa. Kotiin kuljetettu ateriapalvelu on tarkoitettu ikääntyneelle tai vammaiselle henkilölle, joka ei selviydy päivittäisestä ruuanvalmistuksesta itse. Ateriapalvelulla turvataan hyvä ja ravitseva, terveyttä tukeva päivittäinen ateria. Ateriapalvelua järjestetään kotiin kuljettuna Joutsassa ja Leivonmäellä päivittäin. Asiakkaan asuessa yli 10 kilometrin päässä taajamasta, ateriat toimitetaan 2-3 kertaa viikossa kylmänä ateriana. Ateriat valmistetaan Joutsan kunnan ravitsemusyksikössä. Ateriapalvelua voi tilata myös yksityiseltä palveluntuottajalta. 

Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen määrärahojen puitteissa myönnettävä kotihoidon tukipalvelu. Kuljetuspalvelua myönnetään pääsääntöisesti kimppakyytinä. Sosiaalihuoltolain mukainen taksikortti (4 matkaa/kk), myönnetään vain tilanteissa, joissa henkilöllä ei ole mahdollisuutta kimppa- tai asiointikyytiin. Kortti toimii vain Joutsan kunnan alueella. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu yli 70 – vuotiaalle kuntalaiselle. Kuljetuspalvelua myönnetään vain erityisillä perusteilla asiakkaalle, jolla on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi tai elinympäristöstä johtuen vaikea käyttää yleisiä kulkuneuvoja. Ensimmäistä kertaa palvelua haettaessa edellytetään selvitys terveydentilasta. Palvelu myönnetään hakemuksen ja asiakaskohtaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palveluun vaikuttavat myös asiakkaan tai asiakasperheen tulot ja varallisuus perusturvalautakunnan päättämien tulorajojen mukaan.

Kuljetuspalvelut_ohje..pdf
Kuljetuspalveluiden hakemuslomake (pdf)

Turvapalvelu

Turvapuhelin on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai kokevat olonsa turvattomaksi. Turvapuhelimeen voidaan kytkeä lisälaitteita esim. kulunvalvonta. Auttajatahona toimii ympäri vuorokauden kunnan kotihoito. Laitteiden hankinta ja huolto tapahtuvat yksityisen palveluntuottajan, Jokitan toimesta. 

Yhteystiedot: Jokita Oy, p. 040 861 3697

http://www.jokita.com/turvapuhelin.php

Asiointipalvelu

Asiakkaat sopivat kauppapalvelun  K-kaupan kanssa tai yksityisen palveluntuottajan kautta. Kauppapalvelun aloittamiseksi asiakkaan tulee avata tili K- kauppaan yhdessä omaisen kanssa. Kotihoito auttaa äkillisissä poikkeustilanteissa kodin ulkopuolisessa asioinnissa.

Päivätoiminta Seniorikeskuksessa

Päivätoiminta on tarkoitettu omassa kodissa asuville ikäihmisille. Seniorikeskuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi, joka koordinoi ikääntyvien joutsalaisten ennaltaehkäisevää työtä kunnassamme. Päivätoiminnan tehtävänä on täydentää kotihoitoa ja sen tarkoituksena on tukea ja edistää kotona asuvien ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia  ja toimintakykyä. Joutsan päivätoimintaa järjestetään Seniorikeskuksessa (Myllytie 14), joka on avoinna maanantaista torstaihin.

Hakemus_Seniorikeskus.pdf

Seniori.esite.docx

Yhteystiedot

Seniorikeskus
Myllytie 14
19650 Joutsa

Vanhuspalveluiden
fysioterapeutti
Katariina Järviluoma
p. 040 516 2910

Terveydenhoitaja
Matleena Häätylä
p. 040 707 4163

Lähihoitaja
Pirjo Lahtinen
p. 040 350 8711
ma-to

Tukipalvelut

kotihoidon esimies
Marjatta Virtanen
p. 0400 670 089
soittoaika ja ajanvaraus
ma-pe klo 8-11 

Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja
Eija Rämö
p. 040 840 4636
soittoaika ma-pe klo 9-11 ja 12-13