TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

Tehostettua palveluasumista tarjotaan Palvelukeskus Jousessa ja Mäntypirtissä.

Asumispalvelut ovat tarkoitettu ikäihmisille, jotka asumisturvallisuutensa ja toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat jatkuvaa päivittäistä huolenpitoa esimerkiksi turvallisen lääkehoidon, riittävän ravitsemuksen tai hyvän henkilökohtaisen hygienian toteutumiseksi. Palveluasuminen tarkoittaa esteetöntä asuntoa, ympärivuorokautista turvapalvelua, tukipalveluja sekä saatavilla olevia hoivan ja hoidon palveluita. Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautisesti valvottua.

Palveluasumisessa asiakas maksaa vuokran, hoivamaksun sekä käyttämänsä tukipalvelut. Maksut määräytyvät perusturvalautakunnan vuosittain hyväksymien vanhuspalveluiden asiakasmaksujen mukaan.

Palveluasumiseen haetaan lomakkeella.  Palveluasumisen tarve tarkastellaan aina asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Ennen palveluasumiseen hakeutumista selvitetään mahdollisuudet kotona asumiseen kotihoidon palveluiden avulla. Valinta tapahtuu palveluohjaustyöryhmässä.

Hakemus asumispalveluihin

Palvelukeskus Jousi

Palvelukeskus Jousi on tehostettua palveluasumista toteuttava yksikkö. Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautinen ja kodinomainen asumisyksikkö. Huoneet ovat yhden hengen huoneita. Asukkaan hoitoon ja hoivaan osallistuu sairaanhoitajia, lähi/perushoitajia sekä laitosapulaisia. 

Palvelukeskus Jousessa osa paikoista on varattu lyhytaikaishoitoon. Lyhytaikaishoidon tarkoitus on tukea kotona asumista sekä hoitavan omaisen jaksamista.

Palvelukeskus Jousi, Myllytie 14, 19650 JOUTSA

Mäntypirtti

Mäntypirtti on ympärivuorokautisen valvottua palveluasumista toteuttava yksikkö. Huoneet ovat yhden hengen huoneita. Asukkaan hoitoon ja hoivaan osallistuvat Huuponhovin sairaanhoitaja, lähihoitajat sekä laitosapulainen.

Mäntypirtti Rutavaarintie 1, 41770 LEIVONMÄKI

Asumispalvelujen ja
hoitotyön esimies
Terhi Kallio
p. 040 358 8160
terhi.kallio@joutsa.fi

Palvelukeskus Jousen
vastaava sairaanhoitaja

Anne Alaharju
p. 040 554 2664
anne.alaharju@joutsa.fi

hoitajat Koivula

p. 040 582 7933

hoitajat Kuusela
p. 040 658 8945

hoitajat Mäntylä
p. 040 135 2332

Palvelukeskus Huuponhovin
vastaava sairaanhoitaja

Anne Alaharju  
p.0405542664
anne.alaharju@joutsa.fi

Huuponhovin hoitajat
p. 040 754 0899