Kotipalvelu ikääntyneille

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on turvata ikääntyvien kuntalaisten itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan. Kotiin annettavilla palveluilla mahdollistetaaan asiakkaan toimintakyvn säilyminen omatoimisuutta tukien. Kotihoidon henkilöstön tehtävänä on turvata asiakkaan sairaanhoidon, hoivan ja huolenpidon tarve.

Avuntarve voidaan selvittää, kun asiakas sairauden, alentuneen toimintakyvyn, vanhuuden, vammaisuuden tai perhetilanteen vuoksi tarvitsee apua jokapäiväisiin toimiinsa. Palveluntarpeen arviointi tehdään mahdollisimman pian yhteydenoton saatuamme.

Kotihoito_kriteerit.pdf

Hakemus Kotihoitoon (pdf)

Esite Joutsan kunnan kotihoidosta luettavissa alla olevasta linkistä:

Kotihoito.esite2019.pdf

Kuntouttava arviointijakso

Kuntouttavan arviointijakson tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta hänen kotiympäristössään. Kuntoutusmisjaksolla huomioidaan yksilöllisesti asiakkaalle merkitykselliset toiminnot ja hänen voimavaransa. 

Kuntoutumisjakso soveltuu asiakkaille, jotka ovat motivoituneita ja valmiita sitoutumaan jaksolle määriteltyihin tavoitteisiin. Asiakkaan lisäksi myös omaisten tulee sitoutua toimintaan ja edistää kuntoutumista.
Kuntouttavan arviointijakson pituus on tavallisesti neljä viikkoa, mutta tarvittaessa jaksoa voidaan jatkaa kahdella lisäviikolla. 
Vanhuspalveluiden fysioterapeutti yhdessä kotihoidon kuntoutusryhmän kanssa laativat asiakkaalle kuntoutumissuunnitelman.

Kuntouttavasta arviointijaksosta peritään tilapäisen kotihoidon maksu.

Tehostettu kotikuntoutus

Tehostettu kotikuntoutus on tarkoitettu jo palveluiden piirissä oleville kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille.

Tehostetun kotikuntoutusjakson tavoitteena on ylläpitää asiakkaan omatoimisuutta ja tukea asiakkaan kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään, mahdollisimman itsenäisesti. Kuntoutumisjaksolla huomioidaan yksilöllisesti asiakkaalle merkitykselliset toiminnot ja hänen voimavaransa. 
Kuntoutumisjakso soveltuu asiakkaille, jotka ovat motivoituneita ja valmiita sitoutumaan jaksolle määriteltyihin tavoitteisiin. Asiakkaan lisäksi myös omaisten tulee sitoutua toimintaan ja edistää kuntoutumista. 

Tehostettu kotikuntoutus kestää tavallisesti kuusi viikkoa, mutta tarvittaessa jaksoa voidaan jatkaa kahdella lisäviikolla. Kuntoutumisjakson hinta sisältyy säännöllisen kotihoidon kuukausimaksuun.

Kotihoidon esimies
Marjatta Virtanen

p. 0400 670 089
puhelinaika ja ajanvaraus
ma-pe klo 8-11
marjatta.virtanen@joutsa.fi

Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja, kotiutushoitaja
Eija Rämö
p. 040 840 4636
soittoaika ma-pe klo 9-11- ja 12-13
eija.ramo@joutsa.fi

Kotihoito Joutsa (7-21.30)
p. 0400 530 045

Sairaanhoitajat:

Päivi Ahola
p. 040 484 2888

Riitta Ahonen
p. 040 350 4727

Hanna Ruunula
p. 040 505 9514

Mikko Tenhunen
p. 040 160 4974
Leivonmäki

Kotihoito Leivonmäki (7-20.30) 
p. 0400 879 844