Kotipalvelu ikääntyneille

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on turvata ikääntyvien kuntalaisten itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan. Kotiin annettavilla palveluilla mahdollistetaaan asiakkaan toimintakyvn säilyminen omatoimisuutta tukien. Kotihoidon henkilöstön tehtävänä on turvata asiakkaan sairaanhoidon, hoivan ja huolenpidon tarve.

Avuntarve voidaan selvittää, kun asiakas sairauden, alentuneen toiminakyvyn, vanhuuden, vammaisuuden tai perhetilanteen vuoksi tarvitsee apua jokapäiväisiin toimiinsa. Palveluntarpeen arviointi tehdään mahdollisimman pian yhteydenoton saatuamme.

Kotihoidon palveluiden kriteerit (pdf)

Hakemus Kotihoitoon (pdf)

Esite Joutsan kunnan kotihoidosta luettavissa alla olevasta linkistä:

Kotihoito2018.pdf

Kotihoidon esimies
Marjatta Virtanen

p. 0400 670 089
puhelinaika ja ajanvaraus
ma-pe klo 8-11
marjatta.virtanen@joutsa.fi

Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja, kotiutushoitaja
Eija Rämö
p. 040 840 4636
soittoaika ma-pe klo 9-11- ja 12-13
eija.ramo@joutsa.fi

Kotihoito Joutsa (7-21.30)
p. 0400 530 045

Sairaanhoitajat
Päivi Ahola
p. 040 484 2888

Hanna Ruunula
p. 040 505 9514

Kotihoito Leivonmäki (7-20.30)
p. 0400 879 844

Sairaanhoitaja
Riitta Ahonen
p. 040 350 4727