Joutsan kunnan vanhuspalvelujen keskimääräiset odotusajat

Tiedot päivitetään puolivuosittain heinäkuussa 2013 voimaan astuneen Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 § 26:n mukaisesti (Vanhuspalvelulaki).

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa palvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti.

Sosiaalipalvelujen keskimääräiset odotusajat 1.10.2018 - 31.3.2019

Odotusajat: Kotihoito Omaishoidontuki Palveluasuminen 

Tehostettu

palveluasuminen

Laitoshoito
Lyhin odotusaika 0 11 0 0 0
Pisin odotusaika 6 21 0 118 0
Keski-Suomessa on sovittu yhteisistä käytännöistä vanhuspalvelulain mukaisten odotusaikojen julkaisusta. Odotusaika alkaa siitä, kun palvelutarpeenarvionti on tehty ja palveluntarve on todettu. Odotusaika päättyy, kun asiakas saa tarvitsemansa palvelut. Lain mukaan kuntien on vähintään puolivuosittain julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Keski-Suomessa tiedot julkaistaan puolivuosittain 1.3. - 30.9. väliseltä ajalta lokakuussa ja 1.10. - 31.3. väliseltä ajalta huhtikuussa.

 

Julkaistu 24.4.2019

 Perusturvalautakunta