Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen seteli on niille vanhuksille, jotka eivät rajoitetun toimintakykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan, vaan tarvitsevat ympärivuorokautista valvottua asumista siihen liittyvine palveluineen. Palveluseteli sisältää ympärivuorokautiset palvelut, tarvittavan ohjauksen, avustamisen, hoidon, toimintakyvyn tukemisen sekä ateriat. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka täyttävät tehostettuun asumiseen pääsyn myöntämisperusteet.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli-opas asiakkaille:
tehostetun.palveluasumisen.palveluseteli.pdf

Palveluntuottajia haetaan jatkuvalla haulla. Kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus.

Hakulomake,  liite ja tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Lisätietoja antavat peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, p. 0400 641 105 tai paivi.hakulinen@joutsa.fi ja asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Terhi Kallio, p. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi

Hakemukset toimitetaan postitse Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 Joutsa tai sähköpostilla terhi.kallio@joutsa.fi

Joutsan kunta on ottanut käyttöön sähköisen palvelusetelin.
Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajaportaalissa www.palveluseteli.fi

•   Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Palvelutili Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Palvelutili Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

•   Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 3 % (lastenpäivähoito ja jatkuvat asumispalvelut 0,7 %) setelin arvosta Palvelutili Oy:lle.