Sotainvalidit

1.7.2015 alkaen vähintään 15 % vamma-asteen sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan kotihoitoon ja tukipalveluihin (ateriapalvelu, siivouspalvelu, ympäristönhuolto, turvapalvelu ). Käytössä on myös lisäksi lounassetelit, joilla asiakas voi syödä oman kunnan ulkopuolella ravitsemusliikkeissä. Vähintään 15%  vamma-asteen sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan ympärivuorokautiseen hoitoon ja hoivaan.

Rintamaveteraanit

Rintamaveteraaneille (rintamasotilas, rintamapalvelus tai rintamatunnus) myönnetään hakemuksesta 15 tuntia siivousapua vuodessa josta oma-vastuu osuus on 7 euroa tunti. Lisäksi rintamaveteraaneille on kotiin vietäviin avopalveluihin valtion myöntämää määrärahaa jota pääsääntöisesti on käytetty siivoukseen ja lisäksi ateriapalveluun ja veteraaniavustajan kustannuksiin.

Valtion määrärahan määrä vaihtelee vuosittain jonka käytöstä päättää perusturvalautakunta vuosittain. 

Rintamaveteraaneilla  voi olla myös kotiin annettavia palveluita omien järjestöjen kautta.

Sotainvalidien sairaskodin avustajatoiminnasta saa lisätietoa numeroista (014) 690 661 tai 050 3026 171. Sotainvalidien sairaskoti Jyväskylä

Hakemus veteraanien siivouspalvelu

Kotihoidon esimies
Marjatta Virtanen

p. 0400 670 089
puhelinaika ja ajanvaraus
ma – pe klo 8 – 11
marjatta.virtanen@joutsa.fi