Sotainvalidit

Niillä sotainvalideilla, joilla on 10 % vamma-aste, on oikeus maksuttomaan kotihoitoon ja tukipalveluihin (ateriapalvelu, siivouspalvelu, ympäristönhuolto, turvapalvelu ). Lisäksi on käytössä myös lounassetelit, joilla asiakas voi syödä oman kunnan ulkopuolella ravitsemusliikkeissä.

Vähintään 10%  vamma-asteen sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan ympärivuorokautiseen hoitoon ja hoivaan.

Rintamaveteraanit

Rintamaveteraaneille (rintamasotilas, rintamapalvelus tai rintamatunnus) myönnetään hakemuksesta 15 tuntia siivousapua vuodessa, josta omavastuuosuus on 7 euroa/tunti. Rintamaveteraaneille on kotiin vietäviin avopalveluihin valtion myöntämää määrärahaa, jota käytetään mm. siivoukseen, ateriapalveluun, veteraaniavustajan kustannuksiin, turvapalveluun sekä päivätoimintaan.

Valtion määrärahan määrä vaihtelee vuosittain, jonka käytöstä päättää perusturvalautakunta.

Rintamaveteraaneilla  voi olla myös kotiin annettavia palveluita omien järjestöjen kautta.

Sotainvalidien sairaskodin avustajatoiminnasta saa lisätietoa numeroista (014) 690 661 tai 050 3026 171

 Sotainvalidien sairaskoti Jyväskylä

Hakemus veteraanien siivouspalvelu

Veteraanien avokuntoutus

Veteraanien avokuntoutus on Joutsan kunnan myöntämää tukea veteraaneille, leskille sekä kotirintamanaisille. Avokuntoutus sisältää 12 kertaa fysikaalista hoitoa, johon asiakas itse hakee Kela-korvauksen. Tätä varten asiakas tarvitsee lääkärin lähetteen. Vaihtoehtoisesti asiakas voi saada hierontaa tai jalkahoitoa yhteensä 8 kertaa vuodessa. 

Lisätietoja: kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, p. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi 

 

Kotihoidon esimies
Marjatta Virtanen

p. 0400 670 089
puhelinaika ja ajanvaraus
ma – pe klo 8 – 11
marjatta.virtanen@joutsa.fi