Joutsan Hyvinvointitupa-hanke

Joutsan Hyvinvointitupa-hankkeen tavoitteena on yhdistysten ja järjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhdessä tekeminen, käytäntöjen luominen ja yhteisen tietoisuuden vahvistaminen.
Tällainen toiminta vaikuttaa positiivisella tavalla kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä lisää osallisuutta.
Lisäksi hankkeen avulla luodaan edellytyksiä kolmannen sektorin toimijoille, jotta he pystyisivät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja vaatimuksiin.
Tarkoituksena on tuoda kunnan tarjoamaan tilaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa monipuolista toimintaa. Toiminnan sisällön suunnittelevat käyttäjät itse. Hyvin suunnitellulla ja koordinoidulla yhteistyöllä voidaan säästää aikaa, rahaa ja voimia.
Tätä hanketta on rahoittanut Maaseutukehitys.

HYVINVOINTITUVAN AVAJAISET TO 6.4. KLO 10-16 KUNTALASSA
TERVETULOA TUTUSTUMAAN HYVINVOINTITUVAN TILOIHIN JA TOIMINTAAN!


HYVINVOINTITUVAN KALENTERI ON ILMESTYNYT!
LINKKI KALENTERIIN LÖYTYY ALTA:
Hyvinvointituvankalenteri
ILMOITTAKAA NIINALLE (040480 5624), KUN HALUATTE SINNE LISÄTTÄVÄN TAI MUOKATTAVAN TAPAHTUMIA JA KOKOONTUMISIA!

Hyvinvointitupaa koskeva ensimmäinen toiminnansuunnittelupalaveri sujui hienosti ! 
Iso kiitos mukana olleille!
Ideoita, kommentteja ja kysymyksiä tuli illan aikana mukavasti, suunnittelua on tästä hyvä jatkaa kohti toimivaa ja monipuolista Hyvinvointitupaa.
Alla olevasta linkistä löytyy suunnitteluillan diaesitys:

Hyvinvointituvan_suunnittelupalaveri_9.3.diat.pdf


 

Hyvinvointitupa-hankkeen ja kirjaston yhteinen digiklinikka Joutsan pääkirjastolla tiistaisin. Paikalla vertaistukihenkilö opastamassa ja ohjaamassa arkipäivän elämässä eteen tulevien, internetin käyttöön liittyvissä tilanteissa. Esimerkiksi,  kuinka käytän verkkopankkia, kuinka sähköposti toimii yms.

Digiklinikka toimii toistaiseksi kerran viikossa, tiistaisin klo 10-12.

Yhteystiedot:

Hanketyöntekijä
Niina Kankare-Anttila
040 480 5624
niina.kankare-anttila@joutsa.fi

Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies
Terhi Kallio
040 358 8160
terhi.kallio@joutsa.fi

Joutsan Hyvinvointitupa-hankkeella on myös Facebook -sivut:

FB-f-Logo__blue_50.png Hyvinvointitupa