Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelutyöllä tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelutyöllä pyritään ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioidaan lastensuojelutarpeen selvityksen yhteydessä. Jos asiakkuus selvityksen jälkeen jatkuu, voidaan perhettä tukea avohuollon tukitoimin mm. perhetyöllä.

Lastensuojeluasia tulee vireille kunnan sosiaalitoimessa

  • hakemuksesta
  • kun lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi
  • kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus
  • kun lastensuojelun työntekijä on muutoin saanut tietää mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

Kiireellinen lastensuojelun tarve arvioidaan heti. Muissa tapauksissa sosiaalityöntekijä arvioi seitsemän arkipäivän kuluessa, onko tehtävä lastensuojelutarpeen selvitys.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun sosiaalitoimessa on

  • ryhdytty kiireellisiin lastensuojelutoimenpiteisiin
  • tehty päätös lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisestä.

Lastensuojelutarpeen selvitys on tehtävä kunnan sosiaalitoimessa kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Selvityksen tekemisen jälkeen huoltajalle ja lapselle ilmoitetaan lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta tai sen päättymisestä.

Lastensuojelun perhetyö

Perhetyö on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimi.  Perhetyön keinoin pyritään auttamaan ja tukemaan lasta/nuorta ja hänen perhettään. Työ perustuu asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn suunnitelmaan ja siinä määriteltyihin tavoitteisiin.

Perheillä voi olla hyvin erilaisia tuen tarpeita. Siksi perhetyö suunnitellaan aina perheen tarpeiden mukaan.  Työ tapahtuu pääsääntöisesti perheen kotona. Työskentely voi pitää sisällään muun muassa  lapsen/nuoren elämään kuuluvien asioiden tekemistä yhdessä, keskusteluja tai lapsen elämäntilanteen arviointia. Vanhempien kanssa työmuotoina ovat usein keskustelut, erilainen ohjaus ja neuvonta sekä omatoimisuuteen tukeminen yhteisen tekemisen ja esimerkin kautta. 

 Yhteystiedot:

johtava sosiaalityöntekijä
Aila Niinikoski puh.040 176 8057

sosiaaliohjaaja 
 Kati Heino puh. 040 680 3112

sosiaalityöntekijä
Leena Seppälä puh. 040 358 0009

Perhetyö

perhetyöntekijä
Rauno Simo puh. 040 352 9288 

perhetyöntekijä 
Tiina Merima puh. 040 351 8701