Lastenvalvoja

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan joko tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä. Kun lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, lastenvalvoja lähettää lapsen äidille kutsun saapua isyyden selvittämiseen, jossa äiti päättää, aloitetaanko isyyden selvittäminen. Isyyden selvittäminen tapahtuu siten, että lastenvalvoja tapaa äidin ja miehen, joka haluaa tunnustaa isyytensä. Lastenvalvoja laatii isyyden selvittämiseksi ja vahvistamiseksi tarvittavat asiakirjat, jotka lapsen äiti ja mies allekirjoittavat.

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltaja on äiti. Vanhemmat voivat sopia lapsen huollon molemmille vanhemmille yhteiseksi. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, he voivat sopia myös lapsen asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Lapsen edun mukaiset vanhempien sopimukset vahvistaa sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen, vanhemmilla on oikeus tehdä hakemus lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta tai elatuksesta tuomioistuimeen. Sopimusta tai päätöstä voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Palvelut:

  • Lapsen isyyden selvittäminen
  • Lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistaminen
  • Lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen
  • Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n mukaisten selvitysten tekeminen tuomioistuimille

Yhteystiedot:

Lastenvalvoja Leena Seppälä puh. 040 358 0009