Palvelusetelit

Joutsan kunta on ottanut käyttöön palvelusetelin kehitysvammaistsen asumisessa sekä ikäihmisten tehostetetussa palveluasumisessa. Palvelusetelituottajaksi on jatkuva avoin haku.

Lisätietoa:
- kehitysvammaisten asumispalvelun palveluseteli
- tehostetun palveluasumisen palveluseteli 

Joutsan kunnalla on käytössä sähköinen palveluseteli. Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajaportaalissa https://vaana.fi/

•   Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Palvelutili Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Palvelutili Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

•   Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 3 % (lastenpäivähoito ja jatkuvat asumispalvelut 0,7 %) setelin arvosta Palvelutili Oy:lle.