Rekisteriselosteet

Henkilötietolaki (523/1999) edellyttää että rekisterinpitäjä laatii pitämistään henkilörekistereistään rekisteriselosteen, josta ilmenee:

1) rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
2) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
3) kuvaus rekisteriöityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista
4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava edellä mainitut tiedot, mikäli hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot.

Tietosuojaselosteet perusturvassa

Tietosuojaseloste_asiakaskortti.pdf
Tietosuojaseloste_kotihoito.pdf
Tietosuojaseloste_lastenvalvonta.pdf
Tietosuojaseloste_palvelusetelitoiminta.pdf
Tietosuojaseloste_sosiaalityö.pdf

(selosteet päivitetty 23.10.2018)