Perusturvalautakunta

Tehtävät:

  • toimii valvontaviranomaisena
  • vastaa kunnalle lainsäädännössä annettujen sosiaalihuollon tehtävien järjestämisestä
  • vastaa peruspalveluosaston hallinnosta, ellei hallintosäännöstä muuta johdu
  • valmistelee kunnanhallitukselle terveydenhuollon tilauksen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon osalta
  • seuraa ja raportoi terveydenhuollon tilausten ja palveluiden toteutumista.
  • huolehtii muista kunnanvaltuuston sille määräämistä tehtävistä
  • vastaa kunnan alueella toimivien yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yritysten valvonnasta

 Esittelijä vs. peruspalvelujohtaja (sos.) Terhi Kallio

Perusturvalautakunnan jäsenet:

Puheenjohtaja
Hovila Sari, KESK
puh. 040 518 8612
sari.hovila3(a)gmail.com
(Partanen Jukka, KESK)

Varapuheenjohtaja
Solatie Ari, SDP
(Tupala Mika, SDP)

Hölttä Arto, KD
(Heiskanen Jani, KD)

Niinikoski Aila, SDP
(Tuovinen Marja, SDP)

Reinikainen Katri, KESK
(Leppänen Aini, KESK)

Talja Aarre, PS
(Mäkinen Pirjo, PS)

Willman Kalle, VIHR
(Aapro Ari, KOK)

Esittelijänä
Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen