Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää sosiaalityötä, joka pitää sisällään ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä välttämättömän toimeentulon turvaamista.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on vahvistaa henkilön toimintakykyä ja vastuullisuutta. Aikuissosiaalityö pitää sisällään ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä. Asiakkaan tilannearvion pohjalta laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa sosiaalityön asiakassuunnitelma.

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi ja on luonteeltaan viimesijainen etuus. Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta (Kela myöntää 1.1.2017 alkaen), täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuen tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

 

Toimeentulotuki 1.1.2017 alkaen (pdf)

Toimeentulotuki 1.1.2017 alkaen

Kelan toimeentulotuki -tiedote 5.9.2016

Sosiaalitoimisto

avoinna ma - pe klo 9.00 - 12.00

Yhteyshenkilöt:

Sosiaalityöntekijät
Soittoaika ma - pe klo 9 - 10


Leena Seppälä
sosiaalityöntekijä

p. 040 358 0009 

Kati Heino
sosiaaliohjaaja 
p. 040 680 3112

Joutsan kunnan kotouttamisohjelma

Kotouttamisohjelma_2015 - 2018 (pdf)

Päivitetty 16.12.2015