Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Keski-Suomen Seututerveyskeskus ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri järjestävät lasten-, nuorten- ja aikuisten mielenterveys- ja psykiatriset palvelut. (www.ksshp.fi)

Joutsan päihdehoitajalle ohjaudutaan Joutsan terveysaseman vastaanoton kautta. Samoin kuin muissa mielenterveysasioissa, myös päihdeasioissa voi ottaa yhteyttä terveysaseman palvelunumeroon p. 014 269 0200.

Päihdekatkaisuhoidon ja – kuntoutuksen maksusitoumuksia haetaan sosiaalityöntekijöiltä.

Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ympärivuorokautista asumispalvelua ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta, muun muassa:

Aholan tila, palvelukoti Mieskonmäessä.

Joutsan Kartanokoti, Joutsassa.