Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Keski-Suomen Seututerveyskeskus ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri järjestävät lasten-, nuorten- ja aikuisten mielenterveys- ja psykiatriset palvelut. (www.ksshp.fi)

Päihdepalveluja tuottaa päihdehoitaja Timo Ervast torstaisin puh. 044 244 2783.

Päihdekatkaisuhoidon ja – kuntoutuksen maksusitoumuksia haetaan sosiaalityöntekijöiltä.

Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ympärivuorokautista asumispalvelua ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta, muun muassa:

Aholan tila, palvelukoti Mieskonmäessä.

Joutsan Kartanokoti, Ermo Marjomaa Oy, Joutsassa.