Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten kuntalaisten palvelu perustuu lakiin ja asetukseen kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977).  Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta, kuntoutusohjaus,  kehitysvammapoliklinikka (tutkimus ja kuntoutus, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapia) sekä vakituisen tai tilapäisen hoidon järjestäminen.

Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.  Kehitysvammaisen henkilön tarvitsemat palvelut järjestetään laadittavan palvelusuunnitelman mukaisesti perustuen erityishuoltolakiin ja vammaispalvelulakiin.  

Joutsan kunta tuottaa omana palvelunaan työ- ja päivätoimintaa toimintakeskus Helperissä kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Työtapana on kuntouttava työote. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa yksilöllisistä toimintakykyä kannustaen ja tukien asiakasta omiin yrityksiin ja onnistumisen kokemuksiin. Asiakkaita tuetaan, ohjataan ja autetaan selviytymään arjen askareista pyrkimyksenä, että asiakas tuntee hallitsevan omaa elämäänsä.

Asumispalveluja tarjotaan palvelusetelillä, perhehoidossa ja muissa yksityisissä hoitopaikoissa asiakkaan tarpeen mukaan. Lisätietoja palvelusetelistä.

Kehitysvammapoliklinikkapalvelut kunta ostaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä/Vaalijalan Keski-Suomen poliklinikalta, joka sijaitsee Parantolantie 24, 40930 Kinkomaa. Lisätietoja www.ksshp.fi  Poliklikka tarjoaa tukea ja ohjausta vammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Keskeinen palvelumuoto on kuntoutuksen suunnittelu ja järjestäminen yhteistyössä kehitysvammaisen henkilön, hänen perheensä ja lähityöntekijöiden kanssa. Vastaanotolle hakeudutaan oman kunnan kehitysvammapalvelujen kautta.

Yhteystiedot:

Kehitysvammahuollon esimies

Pirkko Simo
p. 040 531 9101, pirkko.simo@joutsa.fi

FB-f-Logo__blue_50.pngToimintakeskus Helperi

Meidät löydät myös Facebookista!