Palveluseteli

Asiakkaalle
Kehitysvammaisten asumispalvelun palveluseteli on tarkoitettu vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaiseen vakituiseen, tarvittaessa ympärivuorokautiseen asumiseen tai tilapäiseen asumiseen. Palveluseteli sisältää tarvittaessa ympärivuorokautiset palvelut, tarvittavan ohjauksen, avustamisen, hoidon ja toimintakyvyn tukemisen. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka täyttävät po. asumiseen pääsyn myöntämisperusteet.

Palveluntuottajalle
Palveluntuottajia haetaan jatkuvalla haulla. Kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus.

Joutsan kunnalla on käytössä sähköinen palveluseteli. Palveluntuottajan tiedot julkaistaan palveluntuottajaportaalissa www.palveluseteli.fi

•   Palveluntuottaja vastaa siitä, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Palvelutili Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Palvelutili Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite siirtyy sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle.

•   Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 3 % (lastenpäivähoito ja jatkuvat asumispalvelut 0,7 %) setelin arvosta Palvelutili Oy:lle.

Lisätietoja antavat perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, p. 0400 641 105 tai anna-maija.kaariainen@joutsa.fi ja kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo, p. 040 531 9101 tai pirkko.simo@joutsa.fi

Hakemukset toimitetaan postitse Toimintakeskus Helperi, Pirkko Simo, Jousitie 54B, 19650 Joutsa tai sähköpostilla pirkko.simo@joutsa.fi

Hakemuslomake ja kehitysvammaisten palvelusetelin sääntökirja.