Tekninen osasto

 
 
  • Tekninen lautakunta vastaa esimerkiksi ruokahuollosta, siivouksesta, kiinteistönpidosta, liikuntapaikoista, puistoista, vesi- ja viemärilaitoksesta, rakennuttamisesta, jätehuollosta sekä kaduista.
  • Ympäristölautakunta vastaa esimerkiksi kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta, maa-aines- ja ympäristöluvista ja yksityistieasioista.

Palvelupolkuja:

Tekninen osasto sijaitsee kunnanvirastossa osoitteessa Länsitie 5.

Toimistomme on avoinna: ma-to 9 - 11 ja 12 - 15 sekä pe 9 - 11 ja 12 - 13.

Teknisen osaston päivystävä huoltomies: p. 040 740 3354

Leivonmäellä päivystys lisäksi ma-to 7.00–15.30 ja pe 7.00–13.45 p. 0400 515 643

VIHERALUEET JA METSÄT

TILAPALVELUT

YMPÄRISTÖN-SUOJELU

KIINTEISTÖ- JA LAITOSHUOLTO