Jätehuolto Joutsassa

 

Jätehuoltoviranomainen

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Jätehuoltoviranomaisena Joutsassa toimii tekninen lautakunta.

Jätteenkuljetus

Koko kunnan alueella on voimassa kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Järjestelmässä kiinteistönomistaja sopii kuljetusyrityksen kanssa jätteiden noudosta kiinteistöltä tai liittyy useamman kiinteistön jätekimppaan.

Kierrätys

Joutsan kunta ylläpitää seitsemää hyötyjätepistettä. Näissä hyötyjätepisteissä vastaanotetaan kiinteistöillä lajiteltua paperia, kartonkia, lasia ja pienmetallia.

Kerättävät jätelajit

Kiinteistöiltä noudettavat jätejätelajit ovat sekajäte, biojäte ja energiajäte.

Biojäte voidaan keräyksen lisäksi myös käsitellä kiinteistöllä kompostoimalla. Kerättävä biojäte hyödynnetään Joutsan Ekokaasu Oy:n laitoksella ja siitä valmistetaan biokaasua ajoneuvojen käyttöön.

Energiajäte voidaan osin hyödyntää myös kiinteistöllä energiantuotannossa. Kiinteistöiltä kerättävä energiajäte hyödynnetään energiantuotannossa leijupetikattilassa.

Sekajätteellä tarkoitetaan Joutsan jätemääräyksissä jätettä, joka jää jäljelle, kun kierrätykseen soveltuva, energiantuotannossa hyödynnettävä ja kompostoituva jäte on pääosin eroteltu kierrätykseen ja hyödynnykseen. Sekajäte päätyy joko kaatopaikalle tai arinapolttoon riippuen sen laadusta. 

Ongelmajätteet, tuottajavastuun piiriin kuuluva sähkö- ja elektroniikkaromu sekä rakennusjätteet ja muut isommat jäte-erät voidaan toimittaa Jäteasemalle.

Jätemaksut

Perusmaksu

Joutsan kunta perii jätemaksua, jolla katetaan jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset. Tämä ns. perusmaksu on asuntokohtainen ja sitä kerätään vakituisilta ja vapaa-ajankäytössä olevilta asunnoilta.

Jätteen keräys- ja kuljetusmaksu

Jätekuljetusyrittäjä perii keräys- ja kuljetusmaksun kiinteistön-/jätteenhaltijan ja yrittäjän välisen sopimuksen mukaisesti.

Jätteenkäsittelymaksu

Käsittelymaksun määräämisen perusteena on jätteen laji ja määrä. Käsittelymaksu määrätään kuorman tilavuuden tai keräilyvälineen koon mukaan. Jätekuljetusyrittäjä perii jäteviranomaisen taksassa määräämän jätteenkäsittelymaksun kiinteistönomistajalta ja tilittää ne kunnalle.

 

Joutsan jäteasema:

L&T, Teollisuustie 15
puh. 040-183 4302
Avoinna ma, ti, pe klo 8-12
ja ke - to klo 12-18 
ajalla 1.5. - 30.9. lisäksi la klo 9-12
lisätietoja >>

Ohjeita:

Lajitteluohjeet