Kaava-arkisto

Asemakaavayhdistelmät

Asemakaavayhdistelmä ei ole lainvoimainen kaava, vaan se on informatiivinen yhdistelmä eri aikoina vahvistetuista asemakaavoista. Kaavan sisältötulkinta tehdään alkuperäisestä hyväksytystä asemakaavasta.

Joutsan kirkonkylän asemakaavayhdistelmä (pdf)

Leivonmäen kirkonkylän asemakaavayhdistelmä (pdf)

Voimassa olevat yleiskaavat

Oravakivi - Karimäki osayleiskaava

Kaavakartta (pdf)

 

Rutalahden yleiskaavakartta määräyksineen

Kaavakartta (pdf) 

 

Voimassa olevat rantaosayleiskaavat

Rutajärven rantaosayleiskaava 1994

>> kaavakartta

>> kaavamääräykset

Tämä kaava kumotaan vireillä olevalla Joutsan pohjoisosien rantaosayleiskaavalla

Joutsan muut voimassa olevat rantaosayleiskaavat

1. Angesselkä -              2. Viheri -              3. Pohjois-               4. Etelä -
    Puttolanselkä                Jääsjärvi                Suontee                   Suontee 
    kartta 1/1                      kartta 2/1               kartta 3/1                 kartta 4/1
    kartta 1/2                      kartta 2/2               kartta 3/2                 kartta 4/2
    kartta 1/3                      kartta 2/3               kartta 3/3                 kartta 4/3
    kartta 1/4                      kartta 2/4               kartta 3/4                                                                                                          kartta 3/5
                                                                    kartta 3/6 

Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset (pdf)

INDEKSIKARTTA_WEB.png

 


 

Joutsan rantaosayleiskaavan osittainen muutos kiinteistöllä SYVÄLAHTI, 172-402-11-16

Joutsan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 8.6.2015 rantaosayleiskaavan muutoksen kiinteistölle Syvälahti 172-402-11-16. 

Kaavamuutos on saanut lainvoiman.

14.7.2015

 

yleiskaavakartta.pdf

Yleiskaavamerkinnt_ehdotus.pdf

selostus_Syvlahti_kaavaehdotus15032015.pdf

OAS_Syvlahti_ehdotus.pdf