Teiden kunnossapito

Yksityistiet

Kunnan tielautakunta

Yksityistielaissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakunta tai kunnan määräämä muu monijäseninen toimielin, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus (YkstL 6a §). Joutsassa toimielin on ympäristölautakunta.

Antaa kunnan suostumuksen liikenteen ohjauslaitteen asettamiselle yksityistielle (Tieliikennelaki (1981/267) 51 § 2 mom.)).

Kunnan avustus

Yksityisteiden kunnossapitoa avustetaan kunnanvaltuuston päättämien avustuskriteerien puitteissa. Avustuksen ehtona on, että vakituisesti asuttu yksityistie on vähintään 500 m pitkä.

Oppaat

Tiekunnille on laadittu opas tiekuntien päätöksenteon ja toiminnan perusasioista.