Pelastuslaitos ja nuohous

Palo- ja pelastustehtävistä huolehtii Joutsan kunnan alueella
Keski-Suomen pelastuslaitos.

Pelastustoiminnan tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia.

Joutsan paloasema sijaitsee osoitteessa Myllytie 3, Joutsa.

Joutsan paloaseman yhteyshenkilöt ja yhteystiedot löydät täältä >>

Nuohous

HUOM! Piirinuohousjärjestelmä loppui 30.6.2019.

Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Rakennuksen omistajien, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti, nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti, talotikkaat, kulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. 

Etsi lähin omanuohooja www.nuohoojat.fi

Päivystävä pelastusviranomainen

040 837 3012

Yleinen hätänumero 112
Myrkytystietokeskus 09 471 977

Joutsan paloasema

Myllytie 3
19650 JOUTSA

Puh: 0400 345 337
(aluepalomestari virka-aikana)

Leivonmäen paloasema

Palotie 2
41770 Leivonmäki