Ympäristöterveydenhuolto

Joutsan ympäristöterveydenhuollon tehtäviä hoitaa Jyväskylän kaupunki.

Yksikön tehtävänä on terveellisen ja turvallisen elinympäristön turvaaminen kuntalaisille. Tarjoamme myös laadukasta ja asiantuntevaa palvelua, neuvontaa ja opastusta kaikissa toimialaamme liittyvissä asioissa - niin yrityksille kuin yksityishenkilöille.

Ympäristöterveydenhuolto on määritelty kansanterveyslaissa (66/1972). Sillä tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua. Se on pääsääntöisesti viranomaistoimintaa ja sen päämääränä on vastata seuraavien lakien mukaisten valvonta- ja tarkastustehtävien sekä järjestettävien palvelujen toteutuksesta:

  • Elintarvikelaki (23/2006)
  • Terveydensuojelulaki (763/1994)
  • Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
  • Eläinsuojelulaki (247/1996)
  • Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009)
  • Tupakkalaki (693/1976)
  • Lääkelaki - nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti (395/1987)
  • Ulkoilulaki – kunnan leirintäalueviranomainen (606/1973)

Tiedote 29.5.2019 Ympristöterveydenhuolto.pdf

Kunnaneläinlääkäri:

Joutsa, virka-aikaan
Puhelinaika: ma - pe klo 8.00 - 9.30
(014) 266 7534 tai 040 485 5311
Myllytie 5, 19650 Joutsa

Virka-ajan jälkeen klo 16.00 - 8.00
Suureläinpäivystys 0600-14600 
Pieneläinpäivystys 0600-19222  

Eläinlääkärin sivut >>

Löytöeläinten hoitopaikka:

Nieminen Paavo
Männistöntie 11
41770 LEIVONMÄKI

0400 340 562