Sankarihautajaiset Joutsan kirkossa

Lotta-Svärd -yhdistyksen Joutsan paikallisosaston vuosikertomuksesta

Lotta-Svärd -yhdistyksen Jyväskylän piirin Joutsan paikallisosaston vuosikertomus vuodelta 1939 kertoo siitä ankarasta työstä, jota kotirintamalla tehtiin siitä lähtien kun liikekannallepano alkoi lokakuun alussa 1939.

8.10.1939 ylim. reserviharjoituksiinkutsuntatilaisuudessa aamiainen 100:lle. Ylim.reserviharj. lähdössä Leivonmäellä aamiaispäivällinen 511:lle. Nostoväen harjoituksissa 20-21.12. aamiainen ja päivällinen 58:lle. Samoin 27-28.12. 165:lle. Ilmavartiossa oleville lotille sekä esikunnan päivystäjälle, puhelinvartiomiehille ja lähettipojille sekä sirpalesuojien rakentajille annettu jokapäiväinen muona lokakuun 7. päivästä jatkuvasti.

18.11. tarjottiin suojeluskuntatalon harjannostajaiskahvit 30 miehelle. 19. päivänä marraskuuta järjestettiin isänmaallinen juhla reserviläisten ja heidän omaistensa hyväksi sekä huolehdittu siellä tarjoilusta samoin kuin 26.12. järjestetyssä siirtoväen joulujuhlassa. Pakolaisille on valmistettu noin 750 ateriaa.

Ompeluiltoja on pidetty 40. Alkupuolella vuotta valmistettiin myyjäisiä varten tavaraa, mutta syksypuolen työt koskivat kaikki reserviharjoituksiin kutsuttujen varustamista.