Sankarihautajaiset Joutsan kirkossa

Joutsan suojeluskunnan sodanaikaisesta toiminnasta

Seuraava katkelma kertoo Joutsan suojeluskunnan sodanaikaisesta toiminnasta vuonna 1941. Tekstin on kirjoittanut paikallispäällikkö Bernhard Santala.

Sankarihautajaisia toimitettiin vuoden ajalla kaikkiaan neljä nimittäin 20.7., jolloin siunattiin 5 vainajaa, 31.8. siunattiin 34 vainajaa, 19.10. haudattiin 8 vainajaa ja 6.12., jolloin haudan lepoon kätkettiin 3 vainajaa sekä kentälle jääneinä siunattiin 3 vainajaa. Kaikissa näissä tilaisuuksissa on suojeluskunnan puolesta laskettu seppeleet vainajien hautakummulle sekä järjestetty hautauksen jälkeen muistojuhlia vainajien omaisille.

Suojeluskunnan taholta on pyritty saamaan mahdollisimman läheinen suhde rintamajoukkojen ja kotirintaman välille. Siinä tarkoituksessa on järjestetty erikoisia pakettilähetyksiä rintamalle, jolloin on viety, paitsi omaisten toimittamia paketteja nimetyille, myöskin n.s. ”tuntemattomille sotilaille” osoitettuja paketteja, jotka on jaettu omien yksikköjen miehille. Ensimmäinen tällainen lähetys järjestettiin elokuun 14–16 päivinä Räisälään suojeluskuntapiirin käytettäväksi luovuttamalla kuorma-autolla ollen tällä retkellä mukana suojeluskunnan puolesta paikallispäällikkö Santala.

Toinen pakettilähetys myöskin suojeluskuntapiirin autolla järjestettiin syyskuun 20. päivänä. Tällöin ei ollut mukana ketään suojeluskunnan edustajaa. Kolmas pakettilähetys, jolloin suojeluskunnan puolesta olivat matkassa Pasanen ja Santala, järjestettiin 20.10. Lempaalaan sekä vielä Joulun edellä pakettilähetys tuntemattomille ja nimetyille. Näissä lähetyksissä on toimitettu rintamamiehille kaikkiaan noin 1200 pakettia ja välitetty sitä paitsi suuri määrä kirjeitä kumpaiseenkin suuntaan. Jos otetaan myös lukuun Luhangan ja Pertunmaan näissä samoissa lähetyksissä toimittamat paketit miehilleen, nousee pakettien määrä noin 2500:aan.

Ilmasuojelujoukkueen toiminnasta mainittakoon, että joukkue oli kesä-heinäkuun kasarmoituna sk-talolla pitäen harjoituksia sekä myöskin kunnan eri kyläkunnissa hoitaen n.s. desanttivalvontaa. Hälyytettiinpä joukkue eräitä kertoja desanttien kiinniottoonkin, joista useat sittemmin osoittautuivat aiheettomiksi. Aiheellisia olivat Pertunmaalla suoritettu desantin kiinniotto sekä Joutsan Pappisiin ajautuneen ryssäläisen sulkupallon haltuunotto.

Lähde: Kertomus Joutsan suojeluskunnan sodanaikaisesta toiminnasta aikana 18.6.–4.12.1941. Sota-arkisto.