Sankarihautajaiset Joutsan kirkossa

Talvisota

Reserviläiset


Talvisodan syttyessä vuoden 1915 ikäluokka lähti sotaan kokonaisuudessaan siviilistä. Vuoden 1916 ikäluokasta osa palveli reserviläisyksiköissä, osa – eli ne, jotka kutsuttiin syyskuussa 1939 takaisin palvelukseen – varusmiesyksiköissä.

Talvisotaan joutsalaiset reserviläiset osallistuivat enimmäkseen Jalkaväkirykmentti 28:n II pataljoonassa (II / JR 28). Joutsalaiset muodostivat kyseisen rykmentin 5. kiväärikomppanian. Komppaniaa komensi pankinjohtaja Armas Pekkonen. Samoin II pataljoonan esikuntakomppania koostui joutsalaisista. Myös muutamia luhankalaisia palveli näissä komppanioissa. Luhankalaisten muodostamassa II pataljoonan konekiväärikomppaniassa (2. KKK / JR 28) palveli puolestaan muutamia konekiväärikoulutuksen saaneita joutsalaisia.

Vuoden 1940 alussa Jalkaväkirykmentti 28 nimettiin Jalkaväkirykmentti 19:ksi. Uudelleennumeroinnin tarkoituksena oli antaa vastustajalle se kuva, että Taipaleen rintamalla olisi ollut enemmänkin suomalaisyksikköjä.

Joutsalaisreserviläiset palvelivat lähes koko talvisodan ajan Taipaleenjoella. Helmikuuhun asti keskisuomalaisten muodostama JR 28 (JR 19) vuorotteli etulinjassa pohjalaisrykmentti JR 23:n kanssa. Antti Tuurin Talvisota-romaani ja sen pohjalta tehty elokuva antavat hyvän kuvan siitä, millaista taistelu ylivoimaista vihollista vastaan oli.

Helmikuun puolivälissä Taipaleen rintamalle tuli JR 63, jossa myös palveli jonkin verran joutsalaisia. Kuun loppupuolella pohjalaisrykmentti JR 23 siirrettiin Keski-Kannakselle Vuosalmelle. Illalla 11.3. myös II / JR 19 vedettiin pois Taipaleenjoelta ja siirrettiin Vuosalmen pohjoispuolelle armeijakunnan reserviksi. Tilanne Vuosalmella oli tuossa vaiheessa jo kriittinen, ja pataljoona muodosti viimeisen reservin, joka suomalaisilla olisi enää ollut. Joutsalaisten onneksi talvisodan rauha tuli kuitenkin voimaan 13.3.1940, joten he välttyivät enemmiltä tappioilta.

Lokakuun alussa 1939 suoritettu liikekannallepano suoritettiin kahdessa vaiheessa, ja JR 28 (JR 19) kuului ensimmäisessä vaiheessa 10.10. muodostettuihin joukkoihin. Liikekannallepanon toisessa vaiheessa 14.10. muodostettiin lisäjoukkoja. Tällöin joutsalaisreserviläisiä sijoitettiin myös JR 68:aan sekä 8. Tienrakennuskomppaniaan.

Ennen sotia huomattava osa ikäluokista oli kokonaan vailla sotilaskoulutusta. Aliravitsemus ja muut ruumiilliset heikkoudet olivat niin yleisiä, että arviolta viidesosa kaikista kutsuntoihin osallistuneista joutsalaisista oli joko hylätty kutsunnoissa tai siirretty kesken varusmiespalveluksen nostoväen II luokkaan. Nämä nostomiehet kutsuttiin palvelukseen vasta talvisodan aikana. Rintamalle he eivät talvisodan aikana ehtineet.

Sodan kuluessa myös yhä vanhempia miehiä kutsuttiin palvelukseen. Vanhin palvelukseen kutsuttu ikäluokka oli vuonna 1894 syntyneet, mutta nämä kotiutettiin jo osin talvisodan aikana. Vuotta nuoremmat, 1895 syntyneet, olivat vanhin ikäluokka, joka osallistui talvisodan taisteluihin.

Varusmiehet


Ennen sotia useimmat joutsalaiset suorittivat asevelvollisuutensa Kouvolassa Keski-Suomen Rykmentissä (KSR).

Vuonna 1916 syntyneitä varusmiehiä oli kotiutettu elokuussa 1939. Kun maailmanpoliittinen tilanne alkoi kiristyä, heidät kutsuttiin takaisin palvelukseen jo 9.9.1939. Vuonna 1917 syntyneet sekä osa vuonna 1918 syntyneistä olivat puolestaan suorittamassa parhaillaan varusmiespalvelustaan.

Lokakuun alussa varusmiesyksiköistä muodostettiin suojajoukot. Perjantai-iltana 6.10.1939 Keski-Suomen Rykmentissä toimeenpantiin yleinen hälytys. Vielä samana yönä rykmentistä muodostettiin 2. Prikaatin II pataljoona. Juna kuljetti pataljoonan Kannakselle lauantai-iltana 7. lokakuuta. Taistelutoimiin prikaati joutui ensimmäisen kerran joulun aatonaattona. Etenkin Muolaassa helmikuussa 1940 käydyt taistelut vaativat useamman joutsalaisen varusmiehen hengen.

Jonkin verran joutsalaisia varusmiehiä palveli talvisodan aikana myös Jalkaväkirykmentti 63:ssa, joka on mainittu edellä Taipaleenjoen taistelujen yhteydessä.

Joutsan vuonna 1919 syntyneille oli pidetty kutsunnat 15.9.1939. He ehtivät astua palvelukseen talvisodan aikana, mutta eivät joutuneet rintamalle. Vuonna 1920 syntyneille pidettiin Joutsassa kutsunnat 9.3.1940, mutta talvisota ehti päättyä juuri ennen kuin he astuivat palvelukseen 17. maaliskuuta.