Sankarihautajaiset Joutsan kirkossa

Sanasto

Divisioona / Prikaati


Yleisin sotatoimiyhtymä oli divisioona. Vuonna 1939 divisioonan määrävahvuuteen kuului 15 000 miestä, vuonna 1941 16 400 miestä ja vuonna 1944 13 500 miestä. Divisioonaan kuului kolme jalkaväkirykmenttiä (vuonna 1944 kaksi rykmenttiä ja yksi erillinen pataljoona), kenttätykistörykmentti sekä muita joukkoja. Divisioonaa johti eversti tai kenraalimajuri.

Jatkosodan aikana perustettuihin prikaateihin kuului neljä pataljoonaa, kaksi tykistöpatteristoa sekä tykki- ja kranaatinheitinkomppania. Prikaatia komensi yleensä eversti.

Rykmentti


Sekä talvi- että jatkosodassa suurin osa suomalaisjoukoista oli jaettu rykmenteiksi. Määrävahvuiseen rykmenttiin kuului jatkosodassa noin 3600 miestä. Jalkaväkirykmentin muodostivat komentaja, esikunta, esikuntakomppania, kolme jalkaväkipataljoonaa, kranaatinheitinkomppania, tykkikomppania ja kolonna. Rykmenttiä komensi everstiluutnantti tai eversti.

Seuraavassa taulukko Jalkaväkirykmentti 43:n organisaatiosta jatkosodan syttyessä. Asemasodan aikana komppanioiden numerointi muuttui: I pataljoonan komppaniat saivat numerot 1–4 (pataljoonan kk-komppaniasta tuli siis 4. komppania), II pataljoonan 5–8 ja III pataljoonan 9–12. Kranaatinheitinkomppaniasta tuli 13. komppania ja tykkikomppaniasta 14. komppania.

Jalkaväkirykmentti 43 (JR 43)
Komentaja
Esikunta (E/JR 43)
Kolonna (Kol./JR 43)
Kranaatinheitinkomppania (Krh.K/JR 43)
Tykkikomppania (Tyk.K/JR 43)

I pataljoonaII pataljoonaIII pataljoona
Esikuntakomppania (E/I/JR 43) E/II/JR 43 E/III/JR 43
1. komppania (1./JR 43) 4./JR 43 7./JR 43
2. komppania (2./JR 43) 5./JR 43 8./JR 43
3. komppania (3./JR 43) 6./JR 43 9./JR 43
1. konekiväärikomppania (1.KKK/JR 43)     2.KKK/JR 43 3.KKK/JR 43
Kranaatinheitinjoukkue (Krh.J/I/JR 43) Krh.J/II/JR 43      Krh.J/III/JR 43

Pataljoona


Kussakin pataljoonassa oli noin tuhat miestä. Pataljoonan muodostivat komentaja, esikuntakomppania, kolme kiväärikomppaniaa, konekiväärikomppania sekä kranaatinheitinjoukkue. Pataljoonat merkittiin lyhenteissä roomalaisilla numeroilla. Esimerkiksi III / JR 43 tarkoittaa Jalkaväkirykmentti 43:n III pataljoonaa. Pataljoonankomentajat olivat sotilasarvoltaan kapteeneja ja majureita.

Komppania


Komppaniaan kuului noin 200 miestä. Komppanian muodostivat komentoryhmä, neljä joukkuetta ja toimitusjoukkue. Komppaniat merkittiin lyhenteissä arabialaisilla numeroilla. Esimerkiksi 9./JR 43 tarkoittaa Jalkaväkirykmentti 43:n 9. komppaniaa. Komppanianpäälliköt olivat yleensä luutnantteja tai kapteeneja.

Joukkue


Joukkueeseen kuului 40 miestä: joukkueenjohtaja, joukkueen varajohtaja, kaksi taistelulähettiä sekä neljä yleensä alikersantin johtamaa ryhmää. Joukkueenjohtajat olivat useimmiten vänrikkejä ja varajohtajat kersantteja.

Peiteluvut


Jatkosodassa yksiköiden nimiä ei saanut kirjoittaa esimerkiksi postiosoitteisiin selväkielisinä vaan ne ilmaistiin peiteluvuilla. Peiteluvut olivat nelinumeroisia, ja niihin törmää myös sotilaspasseissa ja kantakorteissa. Peräkkäiset komppaniat käyttivät peräkkäisiä peitelukuja. Niinpä esimerkiksi JR 43:n 8. komppanian peiteluku oli 2688 ja 9. komppanian 2689.

Pentti Kopsan laatima kenttäpostinumero- ja peitelukuhakemisto löytyy pdf-muodossa Sota-arkiston sivuilta.