Sankarihautajaiset Joutsan kirkossa

Viljo Simon (1914–2003) haastattelu

Seppo Pänkäläinen haastatteli Viljo Simoa 1990-luvun alkupuolella.

>> "Sinä päivänä olimme kaikki veljeksiä" (lokakuu 1939)
>> "Nyt alkoi se, mitä pelataan." (marraskuu 1939)