Rakennustietojen selvityshanke

Joutsan kunnassa on käynnissä rakennustietojen selvitystyö. Asukkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi rakennusten tiedot pitää saattaa ajan tasalle. Selvitystyön suorittaa FCG.

Kiinteistöjen omistajille lähetettyjen tietojen kerääminen on päättynyt, kiitos kaikille lähettäjille.

Mittauskäyntejä kiinteistöillä tehdään valikoidusti vielä huhtikuulle 2021 saakka.

Lisätietoja

Tuija Lilja, FCG, p. 040 149 0344

tuija.lilja(at)fcg.fi