Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/26

 

     JULKIPANOKUULUTUS

     

 

     29.6.2021

 

 

 

 

 

 

 

POIKKEAMISPÄÄTÖS

 

 

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 17.6.2021 §26 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

 

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Joutsan kylässä Tammilahden kylässä kiinteistöä Joutiainen 172-411-18-0. Poikkeamislupahakemus koskee loma-asuntohuoneiston osittaista käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseksi asuinhuoneistoksi (RH > AP).

 

Hakija:

 Koort Natalja ja Andres 

 

Päätöksen antopäivä on 30.6.2021

 

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 29.6. - 30.7.2021 Joutsan kunnan yleisessä tietoverkossa ww.joutsa.fi.

 

Valitusaika:

Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Muutoksenhaku:

Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

 

 

Tekninen lautakunta

Julkaistu: 29.06.2021