Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/47

 

     JULKIPANOKUULUTUS

     

 

     12.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

POIKKEAMISPÄÄTÖS

 

 

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 30.9.2021 §118 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

 

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Jousan kylässä sijaitsevaa kiinteistöä

Virmala 172-402-2-979. Poikkeamislupahakemus koskee rakennuspaikan rakennusoikeuteen vaikuttavan tehokkuusluvun nostamista.

Alueella on oikeusvaikutteinen asemakaava Y.

 

Hakija:

 Joutsan kunta   

 

Päätöksen antopäivä on 13.10.2021

 

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 12.10. - 12.11.2021 Joutsan kunnan yleisessä tietoverkossa.

 

Valitusaika:

Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Muutoksenhaku:

Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

 

 

Tekninen lautakunta

Julkaistu: 12.10.2021