Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/57

 

 

 

 

 

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupahakemuksen vireilletulon johdosta

 

 

Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen PyroBit Oy:n ympäristölupahakemus toiminnalle, jossa erilliskerättyä kattohuopajätettä otetaan vastaan, varastoidaan ja esilajitellaan koneellisesti (kaivinkone). Kyseessä on uusi toiminta. Toiminta-alue sijoittuu Leivonmäelle, kiinteistöltä Saha 172-418-2-598 ostetulle määräalalle. Alueella vastaanotettavan kattohuopajätteen vuotuinen vastaanottomäärä on 10 000 tonnia. Käsittelemättömän kattohuopajätteen suurin kertavarastomäärä on 10 000 tonnia. Lajiteltu kattohuopajäte toimitetaan Tarpaper Recycling Finland Oy:n viereiseen ympäristöluvalliseen toimipisteeseen jatkojalostettavaksi. Toiminnalle haetaan samalla aloituslupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §).

 

Ympäristölupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä kuulutuksen liitteenä kuulutusajan 12.11.- 20.12.2021.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 20.12.2021 mennessä osoitteella Joutsan kunta, Tekninen lautakunta, PL 20, 19651 Joutsa, käyntiosoite Länsitie 5 tai sähköisesti osoitteella kirjaamo(at)joutsa.fi. Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot.

 

Tämä kuulutus on julkaistu 12.11.2021 Joutsan kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä edellä mainitusta julkaisuajankohdasta.


Lisätietoja ympäristölupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, puh. 040 3479 209, s-posti marika.masalin-weijo(at)joutsa.fi.

Joutsa 12.11.2021

Joutsan kunnan tekninen lautakunta

 

 

Julkaistu: 12.11.2021