Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/50

 

 

 

 

 

Kuulutus maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen vireilletulosta

 

   

Kuulutuksen julkaisupäivä

8.9.2022

 

Tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 15.9.2022.

 

Hakija   Kuljetus J.Mäkelä ja J.Viiala, Viialantie 101, 41660 Toivakka

 

Toiminta

Hakija hakee lupaa 10 vuodeksi yhteensä 90000 m3 maa-ainesten ottoon tiloilla Kangasmäki 172-419-6-44 ja Vienola 172-419-6-26. Maa-aines on alueella pääosin soraa ja hiekkaa. Suunnitelma-alueen pinta-ala on 3,07 ha ja ottamisalueen pinta-ala on 2,0 ha. Haettava kokonaisottamismäärä jakautuu siten, että kiinteistöltä 6-44 on suunniteltu otettavaksi  36 000 m3 ja tilalta 6-26 54000 m3. Tilalta 6-44 on otettu maa-ainesta Joutsan kunnan ympäristölautakunnan myöntämällä luvalla (12.6.2013 § 40). Tilan 6-26 suunnitelma-alueelta ei ole otettu aiemmin maa-ainesta.

 

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään nähtävillä 8.9. - 17.10.2022 Joutsan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/kuulutukset, Uudet 3.5.2021 jälkeen julkaisut kuulutukset.

 

 

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen tekniselle lautakunnalle viimeistään 17.10.2022 joko postitse osoitteeseen Joutsan kunta, Tekninen lautakunta, PL 20, 19651 Joutsa tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@joutsa.fi.

 

Lisätietoja antaa Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209 sähköposti: marika.masalin-weijo(at)joutsa.fi

Julkaistu: 08.09.2022