Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/1

 

 

 

 

 

Kuulutus Joutsan kunnan ympäristölupahakemuksesta kiinteistöllä Hapetuslammikko

 

Asia

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

3.1.2023

 

Tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 10.1.2023.

 

Hakija

Joutsan kunta, Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Arttu Mönkölä p. 0400 646 848

 

Toiminta

Joutsan kunta hakee ympäristölupaa betoni- ja tiilijätteen vastaanottoon, käsittelyyn ja murskaukseen sekä maa- ja kiviaineisten sekä asfalttijätteen välivarastointiin ja hyödyntämiseen kiinteistöllä Hapetuslammikko. Jätteet syntyvät kunnan omista rakennus- ja purkuhankkeista. Murskattua betoni- ja tiilijätettä on tarkoitus käyttää jätevedenpuhdistamon alueella sijaitsevien keräysalueiden ja uusien kenttien pohjarakentamisessa sekä mahdollisissa kunnan omissa rakennushankkeissa.

 

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 3.1.-9.2.2023 Joutsan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/kuulutukset/.

 

Asiakirjojen nähtävilläpito

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti 3.1.-9.2.2023 Joutsan kunnan verkkosivuilla kuulutuksen liitteenä.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen tekniselle lautakunnalle viimeistään 9.2.2023 joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@joutsa.fi tai postitse osoitteeseen Joutsan kunta, Tekninen lautakunta, PL 20, 19651 Joutsa.

 

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p.040 3479 209, s.posti: etunimi.sukunimi@joutsa.fi

 

Julkaistu: 03.01.2023