Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/2

 

 

 

 

 

Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupahakemuksesta

 

 

 

Hakija    Kivitammi Oy

   Rikkaniementie 21

   19650 Joutsa

 

Paikka   Kiinteistöt Soramäki 172-411-8-136 ja Lapinvuori 172-411-8-138

 

Toiminta Kivitammi Oy hakee lupaa 10 vuodeksi yhteensä 95000 m3:n maa-ainesten ottoon. Maa-aineksesta on noin 70000 m3 soraa ja hiekkaa sekä noin 25000 m3 kalliota. Alueelta on otettu maa-ainesta Joutsan kunnan ympäristölautakunnan myöntämällä luvalla (20.3.2013 § 20). Maa-aines tullaan käyttämään lähiseudun rakentamisen tarpeisiin. Aineksen ottaminen tapahtuu vuosien 2023 - 2033 aikana. Alueella tulee vastaan kalliota. Kallion louhintaan ja kivien murskaamiseen haetaan ympäristölupaa. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 11.1.-17.2.2023 Joutsan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.joutsa.fi/kunta-ja-hallinto/kuulutukset/. Hakemusasiakirjat ovat kuulutuksen liitteenä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 18.1.2023.

 

Muistutukset ja mielipiteet

Niiden, joiden etua tai oikeutta asia koskee (asianosainen), on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide. Mahdolliset asiaa koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Tekniselle lautakunnalle, joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@joutsa.fi tai postitse osoitteeseen PL 20, 19651 Joutsa.

 

Lisätiedot Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209, sähköposti: etunimi.sukunimi@joutsa.fi

Julkaistu: 11.01.2023