Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/26

 

     JULKIPANOKUULUTUS

     

 

     07.03.2023

 

 

 

 

 

 

 

POIKKEAMISPÄÄTÖS

 

 

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 23.02.2023 § 16 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

 

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnan Rutalahden kunnanosassa sijaitsevaa kiinteistöä Rakkaranta 172-419-14-17. Hakemus koskee loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseksi asuinrakennukseksi.

 

Hakija:

 Pirinen Elina

 Lukkari Jussi

 

Päätöksen antopäivä on 08.03.2023

 

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 09.03.2023 - 11.04.2023 Joutsan kunnan asiointipisteessä, Länsitie 5.

 

Valitusaika:

Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu, päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Muutoksenhaku:

Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.                     Sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

 

 

Tekninen lautakunta

Julkaistu: 07.03.2023