Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/42

  

 

 

 

Kuulutus pohjavesialueiden suojelusuunnitelman kuulemisesta

 

 

Asia  Joutsan kuntaan on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma vuonna               2010. Ympäristöministeriön julkaisun 3/2018 Pohjavesialueet - opas               määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan mukaan               suositeltava päivitystarve suojelusuunnitelmille on yleensä 5 - 10 vuotta.               Suojelusuunnitelman laadinnasta kuluneen ajan ja pohjavesialueiden maan               käytössä sekä pohjavesialueiden luokituksissa tapahtuneiden muutosten               vuoksi suojelusuunnitelma on ollut perusteltua päivittää.

 

 Suojelusuunnitelman päivitys laadittiin konsulttityönä ohjausryhmän  ohjauksessa. Suojelusuunnitelmasta on tehty erikseen viranomaisversio ja               julkinen versio. Tekninen lautakunta on hyväksynyt               suojelusuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 16.3.2023 § 26 ja päättänyt               asettaa sen nähtäville sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Lausunnoista ja               kuulemisen palautteista laaditaan tiivistelmä ja yhteenveto siitä, miten palaute               otetaan huomioon suunnitelman jatkovalmistelussa.

 

 Kuulemisen jälkeen suojelusuunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan  hyväksyttäväksi ja hyväksytty suojelusuunnitelma viedään tiedoksi               kunnanhallitukselle.

 

Nähtävilläolo ja mielipiteet

 Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 f §:n 1 momentin               mukaan kunnan on pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa tai               muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää               siitä mielipiteensä. Tämä kuulutus ja suojelusuunnitelmaehdotus pidetään               nähtävänä 31.3.-8.5.2023. Mielipiteet tulee jättää               ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 8.5.2023 joko sähköpostitse               osoitteeseen kirjaamo@joutsa.fi tai postitse osoitteeseen PL 20, 19651 Joutsa.

 

Lisätietoja Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209,  etunimi.sukunimi@joutsa.fi

 

 

Julkaistu: 31.03.2023